Formation of entrance doors in traditional wooden buildings in the city center of Tekirdağ

Main Article Content

Özlem Bozkurt

Abstract

The fundamental building material of traditional Tekirdag houses is wood. Although the exact building dates are not documented, the remaining wooden carcass structures are mostly from the 19th and 20th centuries. Today, wooden houses are most intensely located in the city center, Pestemalci Street, Iskele Street, Mayadaglı Street, Cehennemdere Street, Sogukkuyu Street, Tintinpinar Street, and its surroundings. In the countryside, it is concentrated in Gazikoy, Guzelkoy, and Ucmakdere. The entrance doors of houses located in the center are retracted by a niche and decorated with varying motifs. The main doors and room doors are simpler in the countryside. The most modified or missing building components are doors in these buildings, which are worn out for different purposes and their number is diminishing day by day. The purpose of this research is to contribute to the inventory studies of wooden structures and building elements that we lose day by day. For this purpose, wooden doors in Tekirdag civil architecture examples were examined in terms of material, design, and construction. Wooden doors belonging to 33 buildings, that are each registered, chosen from central district where wooden structures are clustered, were examined, their building surveys were taken and detailed drawings were rendered.

Article Details

How to Cite
Bozkurt, Özlem. (2023). Formation of entrance doors in traditional wooden buildings in the city center of Tekirdağ. Advanced Engineering Science, 3, 103–111. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/ades/article/view/961
Section
Articles

References

Anonymous (2019). Geçmişe İlk Adım Tekirdağ Miras Atölyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Yayını

Anonymous (2022). “İllere Göre Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği 2021 Yıl Sonu”, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Raporu, kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44799/illere-gore-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varligi-istatistigi.html

Bayram, Ş. (2004). Kapı/Giriş mekânı, anlam ve tasarımı için tipolojik araştırma. 19. Yüzyıl Beyoğlu (Pera) örneği (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Sağiroğlu, Ö., Kiniklioğlu, T., & Karayazi, S. S. (2016). Akseki, İlvat bölgesi ahşap kapi tipolojisi ve kilit sisteminin 'Traka-Tifraz' belgelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 9(3), 10-30.

Perker, Z. S., & Akincitürk, N. (2011). Geleneksel Cumalıkızık evlerinde ahşap konut sistemi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 16(1), 41-51

Yilmaz, U., & Satici, B. (2021). Kuzguncuk evlerinin ahşap giriş kapilari üzerine bir çalişma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 4(1), 97-107.

Yıldırım, K. (2006). Geleneksel Afyonkarahisar evlerine ait kapilar üzerine bir araştirma. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(1), 75-86

Aksoy, E., & Koyuncu, Ö. (2021). Geleneksel Karacasu evlerine ait ahşap kapilarin analizi. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 6(12), 113-135.

Söğütlü, C., & Kiliç, E. (2010). Geleneksel Mardin evlerine ait ahşap kapıların incelenmesi. Politeknik dergisi, 13(4), 255-261.

Keskin, S., & Yıldırım, K. (2016). Geleneksel Kemaliye Evleri’ne ait kapıların incelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, (17), 119-137.

Tali, Ş. (2008). Germir evlerinin giriş kapi tasarimlari üzerine tipolojik bir araştirma. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (21), 165-185.

Bulut, M. (2020). Osmanlı Ahşap Kapı ve Pencere Kanatlarındaki Kompozisyonlar ve Altın Üçgenler. Sanat Tarihi Yıllığı, (29), 45-62.

Uşma, G., & Urfalioğlu, N. (2018). Geleneksel Van evlerinin cephe özellikleri ve tipolojisi üzerine bir inceleme. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-16.

Erkovan, N. Y., & Ari, N. G. (2018). Alanya geleneksel konutlarinda kapilar. Amisos, 3(5), 493-514.

Akliman, S. (2015). Tekirdağ kentsel sit alaninin geçmişten günümüze değişiminin peyzaj mimarliği ve turizm potansiyeli açisindan değerlendirilmesi üzerine bir araştirma (Master's thesis, Namık Kemal Üniversitesi).

Azsöz, G. P. (2022). Geleneksel konut mimarisi: Tekirdağ Ertuğrul Mahallesi incelemesi. EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 3(2), 89-107.

Satkın, M. (1999). Tekirdağ Eski Ahşap Ev Süslemeleri. Sevil Cilt Evi, Tekirdağ.

Satkın, M. (1996). Tekirdağ Eski Ahşap Evleri. Tek Ofset Matbaacılık, Tekirdağ.

Bozkurt, Ö. (2009). Geleneksel Tekirdağ Evleri’nin bugünkü durumu ve sorunları, Yapı Dünyası Dergisi, 30-32.

Şık, B. (2013). Tekirdağ'da geleneksel ahşap konutların malzeme sorunları ve koruma yöntemleri üzerine bir metodoloji çalışması: Tekirdağ'dan bir konut örneği (Doctoral dissertation, İstanbul Kültür Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı/Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı).