Investigation of Turkey's climate periods in terms of precipitation and temperature changes

Main Article Content

Taha Demirgül
Cavit Berkay Yılmaz
Büşra Nur Zıpır
Fatma Sena Kart
Muhammet Fatih Pehriz
Vahdettin Demir
Mehmet Faik Sevimli

Abstract

In the current century, the climate crisis and the search for a solution take an essential place on the agenda of the whole world. Depending on the temperature and precipitation factors, natural disasters such as drought and flood negatively affect the living ecosystem and the economy. In this study, precipitation and temperature changes between the old climate period (1981-2010) and the new climate period (1991-2020) of Turkey were examined on the basis of 81 provinces and 25 water basins, and the climate periods of the country were compared. The precipitation and temperature data used in the study are long-term average data obtained from monthly average data. In addition, the variation of temperature and precipitation data according to the location, and separate interpolation maps were created for the old and new periods. When the old (574 mm) and new (573,4 mm) precipitation normals are examined throughout the country, a decrease of 0.6 mm (0.1%) has been detected.

Article Details

How to Cite
Demirgül, T. ., Yılmaz, C. B. ., Zıpır, B. N. ., Kart, F. S. ., Pehriz, M. F. ., Demir, V. ., & Sevimli, M. F. . (2022). Investigation of Turkey’s climate periods in terms of precipitation and temperature changes. Engineering Applications, 1(1), 80–90. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/enap/article/view/320
Section
Articles

References

Şanli, B., Bayrakdar, S., İncekara, B. (2017). Effects of the Global Climate Change and International Initiatives Aimed at Preventing Such Effects. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 22 (1), 201–12.

Büyükyıldız, M. (2004). Sakarya Havzası yağışlarının trend analizi ve stokastik modellenmesi [Doctoral thesis]. [Konya]: Selcuk University Institute of Science.

Kapluhan, E. (2013). Drought and Drought ın Turkey Effect of Agriculture. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 487–510.

Dernek, E. (2012). Taşkın Yapıları Tasarımı ve Kayı Deresi Örneği [Master’s thesis]. [Tekirdağ]: Namık Kemal University Institute of Science.

Partal, T. (2003). Türkiye Yağış Verilerinin Trend Analizi [Unpublished master’s thesis]. [İstanbul]: ITU Institute of science.

Özfidaner, M. (2007). Türkiye Yağış Verilerinin Trend Analizi ve Nehir Akımları Üzerine Etkisi [master’s thesis]. [Adana]: Çukurova University Institute of science.

Ölgen, M. K. (2010). Spatial Distribution of Annual and Seasonal Rainfall Variability over Turkey. Aegean Geographical Journal, 19 (1), 85–95.

Demir, V. (2018). Karadeniz Bölgesi Yağışların Trend Analizi [master’s thesis]. [Samsun]: Ondokuz Mayıs University Institute of Science.

Yılmaz, C.B., Demir, V., & Sevimli, M. F. (2021). Doğu Karadeniz Bölgesi Meteorolojik Parametrelerinin Trend Analizi. European Journal of Science and Technology, 15 (24), 489–96.

Türkeş, M., Sümer, U. M., & Çetiner, G. (2000). Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri. In: Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, 7–24.

Öztürk, K. (2002). Etkileri Global Climatic Changes and Their Probable Effect upon Turkey Kemal ÖZTÜRK. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 47–65.

Bahadir, M. (2011). Türkiye’de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri. Akademik Bakış Dergisi 26.

Dabanlı, İ. (2017). Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yağış-Sıcaklığa Etkisi Ve Kuraklık Analizi: Akarçay Örneği [doctoral thesis]. [İstanbul]: İTU İnstitute of Science.

TC Tarım ve Orman Bakalnlığı. İklim değişikliği ve tarim değerlendirme raporu. (2021)

MGM, DSİ, SYGM. (2014). Türkiye kuraklik değerlendirme raporu iklim değişikliği ihtisas heyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğü Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü Su Yönetimi Genel Müdürlüğü.

MGM. 2021 Yılı İklim Değerlendirmesi Ocak 2022 Ankara.

Arslan ER. IPPC 3 Report

Çelik, M. A. (2000). Bibliometric network analysis on new tendencies, techniques and terms used in drought research. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42.

Berberoğlu, S., Çilek, A., Dönmez, C., Erdoğan, M. A., Ersoy, M., Akin, A., et al. (2014). İklim Değişikliğinin Türkiye’de Çevresel Risk Dağılıman Etkisinin Konumsal Modeller Yardımıyla Tahmini. 5. Uzaktan Algilama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim 2014, İstanbu. 2014. p. 14–7.

Turan, E. S. (2018). Turkey’s Drought Status Associated with Climate Change. Journal of Natural Hazards and Environment, 4(1), 63–69.

Şenol, C. (2019). The situation of the spatial change in the lower part of the Melet River Basin is affected by potential flooding. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 439–453.

Saf, B. (2011). Batı Akdeniz Bölgesi Taşkın Tahminlerinde Homojenlik İrdelemesi. İMO Teknik Dergisi.

Türkoğlu, N. (2009). Analysis of Floods Occured on October 31-November 1, 2006 in Southeast Anatolia Region. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4).

Taylan, E. D., & Damçayiri, D. (2016). Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini. İMO Teknik Dergisi.

Krige, D G. (1951). A Statistical approach to some basic mine valuation problems on the Witwatersrand. Chemical Journal of the Metallurgical & Mining Society of South Africa, 52, 119–139.

Shepard, D. A two-dimensional interpolation for irregularly-spaced data function.

Cebeci İ, Demirkıran O, Doğan O, Karagöz Sezer K, Öztürk Ö, Elbaşı F. Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi. Toprak Su Dergisi. 2019 Dec 16;169–76.

Bayazit M. (1981) Statistical Methods in Hydrology. Istanbul Technical University Press

Demirgül, T., Yılmaz, C. B., Zıpır, B. N., Horzum, F. S., Pehriz, M. F., Demir, V., & Sevimli, M. F. (2022). Investigation of precipitation and temperature changes in Turkey in the last climate period. Advanced Engineering Days (AED), 2, 69-71.