Unmanned aerial vehicle (UAV)-based cadastral mapping accuracy analysis: a case study of Sarayköy, Konya

Main Article Content

Bilal Atak
Abdullah Varlık
Ramazan Güngör
Osman Salih Yılmaz

Abstract

Cadastre is the process of determining and registration the geometric and legal status of real estates. The determination of the geometric status of real estates has been carried out using various methods throughout history. These methods, mostly based on local measurements, are prone to errors such as measurement, boundary, plotting, and calculation errors. These errors negatively affect project management in all engineering projects that are based on ownership today. Different solutions are being developed in cadastral applications to eliminate these negativities. Article 22/a of the Cadastral Law is one of the applications made to correct these errors. Until 2018, the delimitation of ownership was carried out with local measurements. With the update of the Large-Scale Map and Map Information Production Regulation, it can now be done with photogrammetric methods. However, this regulation leaves the details of photogrammetric products such as the number and distribution of ground control points, image processing intensity, image matching parameters, and optimization parameters to users and commercial software. This study analyzes the effect of differences in user determination, rotation parameters, image processing intensity, and optimization parameters on accuracy performance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Atak, B. ., Varlık, A. ., Güngör, R., & Yılmaz, O. S. (2024). Unmanned aerial vehicle (UAV)-based cadastral mapping accuracy analysis: a case study of Sarayköy, Konya. Advanced UAV, 4(1), 31–41. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/uav/article/view/1527
Section
Articles

References

Yomralıoğlu, T. (2011). Dünya’da arazi yönetimi. Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı. Okan Üniversitesi, İstanbul.

Ünel, F. B., Kuşak, L., & Yakar, M. (2022). Kamu taşınmazlarının yönetiminde değerleme. E-Kitap.

Güngör, R., & İnam, Ş. (2021). Value-based application in urban area design studies. Arabian Journal of Geosciences, 14(1637). https://doi.org/10.1007/s12517-021-07980-w

Henssen, J. (1995). Basic principles of the main cadastral systems in the world. Proceedings of the One Day Seminar Held during the Annual Meeting of Commission, 7, Cadastre and Rural Land Management, of the International Federation of Surveyors (FIG), Delft, the Netherlands.

Sapanoğlu, S. (2009). 3402 Sayılı kadastro kanunu, gerekçe–açıklamalar-yargıtay kararları. 1. Baskı, Ankara, Sözkesen Matbaacılık.

Karataş, K., & Gençer, E. (2021). Kadastro haritalarının sayısallaştırılması kapsamında yapılan çalışmaların analizi. Geomatik, 6(2), 124–134. https://doi.org/10.29128/geomatik.724163

Şahin, H. (2015). Kadastronun güncellenmesi, yenilenmesi ve 22a uygulamaları uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri. Müfettiş yardımcılığı yetiştirme programı araştırma çalışması, Ankara.

Atak, B., & Durduran, S. S. (2015). Ülkemizdeki geçmiş kadastro ölçme yöntemlerinden günümüze yansıyan sorunlar ve oluşan kayıplar. WCS-CE-The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition. İstanbul.

Özmüş, L., Soylu, M., Ayyıldız, E., Erkek, B., & Bakcı, S. (2016). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki fotogrametrik gelişmeler. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, 229-235. Adana.

Gu, L., Zhang, H., & Wu, X. (2024). Surveying and mapping of large-scale 3D digital topographic map based on oblique photography technology. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 17(1), 100772. https://doi.org/10.1016/J.JRRAS.2023.100772

Kanun, E., Alptekin, A., & Yakar, M. (2021). Cultural heritage modelling using UAV photogrammetric methods: a case study of Kanlıdivane archeological site. Advanced UAV, 1(1), 24–33.

Atasoy, M. (2004). Kadastro çalışmalarında karşılaşılan orman-mülkiyet sorunlarının çözümünde dijital fotogrametrinin uygulanması (Doğu-Karadeniz Bölgesi Örneği). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Colomina, I., & Molina, P. (2014). Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: a review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 92, 79–97.

https://doi.org/10.1016/J.ISPRSJPRS.2014.02.013

Giordan, D., Adams, M. S., Aicardi, I., Alicandro, M., Allasia, P., Baldo, M., Berardinis, P. D., Dominici, D., Godone, D., Hobbs, P., Lechner, V., Niedzielski, T., Rotilio, M., Salvini, R., Segor, V., Sotier, B., & Troilo, F. (2020). The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for engineering geology applications. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 79, 3437-3481. https://doi.org/10.1007/s10064-020-01766-2

Pepe, M., Alfio, V. S., & Costantino, D. (2022). UAV platforms and the SfM-MVS approach in the 3D surveys and modelling: A review in the cultural heritage field. Applied Sciences, 12(24), 12886.

https://doi.org/10.3390/app122412886

Ahmed, F., Mohanta, J. C., Keshari, A., & Yadav, P. S. (2022). Recent advances in unmanned aerial vehicles: a review. Arabian Journal for Science and Engineering, 47(7), 7963–7984. https://doi.org/10.1007/s13369-022-06738-0

Lo, L. Y., Yiu, C. H., Tang, Y., Yang, A. S., Li, B., & Wen, C. Y. (2021). Dynamic object tracking on autonomous UAV system for surveillance applications. Sensors, 21(23), 7888. https://doi.org/10.3390/s21237888

Güngör, R., Uzar, M., Atak, B., Yılmaz, O. S., & Gümüş, E. (2022). Orthophoto production and accuracy analysis with UAV photogrammetry. Mersin Photogrammetry Journal, 4(1), 1–6.

https://doi.org/10.53093/mephoj.1122615

Marangoz, A. M., Karakış, S., & Numan, A. B. (2019). Geleneksel fotogrametri ile insansız hava aracı (İHA) verilerinin kullanılan kamera ve sonuç ürünleri bakımından karşılaştırılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye harita bilimsel ve teknik kurultayı, Ankara, Türkiye.

Altınışık, N. S. (2019). Kadastro güncelleme çalışmalarında insansız hava aracı (İHA)’nın kullanımının irdelenmesi: Çorum- Osmancık- Karaköy örneği. Aksaray University, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ayyıldız, E. (2020). İnsansız hava araçlarının kadastro çalışmalarında kullanımı. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(1), 2932.

Gençer, E. (2019). Kadastrodan kaynaklı hataların düzeltilme yöntemleri. Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.

Günakın, Z. (2019). Türkiye’de tescil dışı kalmış yerlerin tesciline yönelik çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Çorum örneği. Aksaray University, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Uysal, M., & Polat, N. (2013). Afyon Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camisinin fotogrametrik yöntemle üç boyutlu modellenmesi. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013). Trabzon, Türkiye.