Stone alterations in Hatuniye Madrasah

Authors

  • Murat Dal
  • Şefika Ergin
  • Ayşe Biçen Çelik
  • İlhami Ay

Keywords:

Mardin, Hatuniye Madrasah, Stone Alteration, Types of Alteration, Traditional Stone Buildings

Abstract

The durability of the stone in traditional buildings is effective in the survival of the buildings to the present day. External environmental effects cause alterations on these stones. Determining these alterations and their causes and presenting solution suggestions will ensure that the structures will survive longer. In this study, it is aimed to examine the alterations occurring in Hatuniye Madrasah. In this framework, the alterations in the courtyard and exterior walls of the building were examined and classified as physical, chemical, biological and anthropogenic. The distribution of the alterations in the courtyard and exterior façades of the building was analyzed and it was aimed to form a basis for the determination of the existing problems and the causes of the alterations for the repair projects to be carried out.

References

Çağlayan, M. (2018). Bir Mimari Karşılaştırma: Mardin Zinciriye ve Kasimiye Medreseleri. Karacoşkun, M. D. & Köse, O. (Ed.). İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II. (s.147-165). ISBN: 978-605-7501-36-3. Ankara: Berikan Yayınevi.

Uyar, S. (2019). Mardin’in Kutsal Mekân ve Ritüelleri (Undergraduate Graduation Thesis). Artuklu University Faculty of Literature, Mardin.

Yardımlı, S. (2018). Madrasas As Educational Buildings in Van. Yücel Caymaz, G. F. & Işık, B. (Ed.). Cultural Landscape of Van-Turkey. Chapter 6. (s.76-92). ISBN: 978-975-2438-33-0. Istanbul: Aydın University Publication.

Öcal, A. D. (2010). Kayaçtan Yapılmış Eski Eser Koruma Çalışmalarına Arkeometrik Bir Yaklaşım: Ayrışma Durumu Haritası. Türkiye ve Kolombiya’daki Anıt Eserlerin Bozunma Analizi. (Master’s thesis), Çukurova University, Institute of Science and Technology, Department of Archaeometry, Adana.

Dal, M. & Öcal, A. D. (2013). Limestone used in Islamic religious architecture from Istanbul and Turkish Thrace. METU Journal of the Faculty of Architecture. 30 (1): 29-44. ISSN: 0258-5316.

Dal, M. & Öcal, A. D. (2013), Investigations on Stone Weathering of Ottoman Architecture: A Kirklareli Hizirbey Kulliye Case Study, PARIPEX – Indian Journal of Research, 2 (11): 1-7. ISSN: 2250-1991.

Douglas-Jones, R., Hughes, J. J., Jones, S. & Yarrow, T. (2016). Science, value and material decay in the conservation of historic environments. Journal of Cultural Heritage, 21, 823-833. ISSN: 1296- 2074.

Dal, M., Tokmak, M. (20209. Durability Properties of Silivri Limestone and Usability in Stone Building Restorations, International Journal of Pure and Applied Sciences, 6(1):33-41. DOI: 10.29132/ijpas.724073

Biçen Çelik, A. (2021). Mardin İlindeki Medrese Yapılarının Cephelerinde Oluşan Taş Bozunmalarının İncelenmesi ve Xrf Spektrometresi ile Analizi (Master’s thesis), Dicle University

Dal, M., (2021). The Deterioration Problems Observed in the Natural Building Blocks of Saint George Church in Diyarbakır Province, Online Journal of Art and Design, 9(1), 254-262.

Öcal, A. D. & Dal, M. (2012). Doğal Taşlardaki Bozunmalar. İstanbul: Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi.

Dal, M. (2016). Decays occurring in the structure of adobe materials. Proceedings for the 5. International Conference Kerpiç’16 (s. 71-80). İstanbul: Istanbul Aydın Universty.

Hasbay, U. & Hattap S. (2017). Doğal Taşlardaki Bozunma (Ayrışma) Türleri ve Nedenleri. Bilim Gençlik Dergisi, 5 (1), 23-45. ISSN: 2148-0273.

Ergin, Ş., Gökdemir, B., Yardımlı, S., & Dal, M. (2022). Deterioration on the Stone Surfaces of the Diyarbakır Nebi Mosque, International Refereed Journal of Design and Architecture, 27(1), 1-32.

Dal, M. & Yardımlı, S. (2021). Taş Duvarlarda Yüzey Bozunmaları. Kent Akademisi, 14(2), 428-451.

Tokmak, M., & Dal, M. (2020). Classification of physical, chemical and biological deteriorations observed in Ankara Stone Monuments, International Journal of Pure and Applied Sciences, 6(1), 8-16.

Dal, M., Zülfikar, H. C. & Dolar, A. (2020). Mimari Taş Yapılarda Görülen Biyolojik Bozunmalar Dal M. (Ed.). Geleneksel ve Çağdaş Mimari Yapılar Üzerine Akademik Çalışmalar. Bölüm 2 (s.29-62). ISBN: 978-625-7897-47-1. Ankara: İksad Publishing House.

Dolar, A. & Yardımlı, S. (2017). Tarihi Yapı Taşlarındaki Alg ve Bakteri Alterasyonları, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu (s. 143-152), Trabzon: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası.

Hattap, S. E. (2002). Doğal Taş Malzeme Koruyucuların Performans Ölçümünde Deneysel Metot Araştırması (PhD thesis). Mimar Sinan Fine Arts University.

Downloads

Published

2023-07-30