Stone alterations in Şehidiye Madrasah

Authors

  • Şefika Ergin
  • Ayşe Biçen Çelik
  • İlhami Ay
  • Murat Dal

Keywords:

Mardin, Şehidiye Madrasah, Stone Alteration, Types of Alteration, Traditional Stone Buildings

Abstract

The durability of stone, which is the main construction material of traditional stone buildings, plays an important role in the transfer of the buildings to future generations. Alterations occur in these stones as a result of external environment and climate effects. The causes, processes and solution proposals of these alterations are important for the survival of the buildings. For this purpose, the alterations in Şehidiye Madrasah were analyzed. Alterations occurring on the facades of the building were identified and classified. The classification was made as physical, chemical, biological and anthropogenic. It is aimed that the study will form the basis for the presentation of solution proposals according to the alterations occurring in the structure in the repair projects planned to be carried out in the coming years.

References

Dal, M. & Öcal, A. D., (2017). Mardin Şehrindeki Taştan Yapılmış Eserlerde Görülen Bozunmalar, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1), 60-74.

Yardımlı, S. (2018). Madrasas As Educational Buildings in Van. Yücel Caymaz, G. F. & Işık, B. (Ed.). Cultural Landscape of Van-Turkey. Chapter 6. (s.76-92). ISBN: 978-975-2438-33-0. Istanbul: Aydın University Publications.

Dal, M. (2021). The Deterioration Problems Observed in the Natural Building Blocks of Saint George Church in Diyarbakır Province, Online Journal of Art and Design, 9(1), 254-262.

Öcal, A. D. (2010). Kayaçtan Yapılmış Eski Eser Koruma Çalışmalarına Arkeometrik Bir Yaklaşım: Ayrışma Durumu Haritası. Türkiye ve Kolombiya’daki Anıt Eserlerin Bozunma Analizi. (Master’s thesis), Çukurova University.

Dal, M., & Tokmak, M., (2020). Durability Properties of Silivri Limestone and Usability in Stone Building Restorations, International Journal of Pure and Applied Sciences, 6(1), 33-41.

Dal, M. & Öcal, A. D. (2013). Limestone used in Islamic religious architecture from Istanbul and Turkish Thrace. METU Journal of the Faculty of Architecture, 30 (1), 29-44.

Dal, M. & Öcal, A. D. (2013), Investigations on Stone Weathering of Ottoman Architecture: A Kirklareli Hizirbey Kulliye Case Study, PARIPEX – Indian Journal of Research, 2 (11), 1-7.

Biçen Çelik, A. (2021). Mardin İlindeki Medrese Yapılarının Cephelerinde Oluşan Taş Bozunmalarının İncelenmesi ve Xrf Spektrometresi ile Analizi (Master’s thesis), Dicle University

Öcal, A. D. & Dal, M. (2012). Doğal Taşlardaki Bozunmalar. İstanbul: Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi.

Dal, M. (2016). Decays occurring in the structure of adobe materials. Proceedings for the 5. International Conference Kerpiç’16 (71-80). İstanbul: Istanbul Aydın Universty.

Hasbay U. & Hattap S. (2017). Doğal Taşlardaki Bozunma (Ayrışma) Türleri ve Nedenleri. Bilim Gençlik Dergisi, 5 (1), 23-45.

Ergin, Ş., Gökdemir, B., Yardımlı, S., Dal, M., 2022. Deterioration on the Stone Surfaces of the Diyarbakır Nebi Mosque, International Refereed Journal of Design and Architecture, 27(1), 1-32.

Dal, M. & Yardımlı, S. (2021). Taş Duvarlarda Yüzey Bozunmaları. Kent Akademisi, 14(2), 428-451.

Tokmak, M., Dal, M., (2020). Classification of Physical, Chemical and Biological Deteriorations Observed in Ankara Stone Monuments, International Journal of Pure and Applied Sciences, 6(1), 8-16.

Dal, M., Zülfikar, H. C. & Dolar A. (2020). Mimari Taş Yapılarda Görülen Biyolojik Bozunmalar Dal M. (Ed.). Geleneksel ve Çağdaş Mimari Yapılar Üzerine Akademik Çalışmalar. Bölüm 2 (s.29-62). ISBN: 978-625-7897-47-1. Ankara: İksad Publishing House.

Dolar A. & Yardımlı S. (2017). Tarihi Yapı Taşlarındaki Alg ve Bakteri Alterasyonları, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu (s. 143-152), Trabzon: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası.

Downloads

Published

2023-07-30