Highway Project Calculations

Yazarlar

  • Murat Yakar
  • Atilla Karabacak

Anahtar Kelimeler:

Geomatics Engineering- Civil Engineering- Highway Project

Özet

This book covers the Universities, such as Survey Engineering, Civil Engineering, Map and Cadatsro Technician, Civil Technician and Transportation Technician etc. Road Project, Road Design etc. which are taught in the departments. Designed for use in classes. Since the road project is related to other engineering fields, it can be used as a source book for those who want to benefit from it in all engineering fields.

The road project is an engineering in itself, and its calculations are generally used in cartography and calculations specific to the road. We tried to collect the most used calculations for the road to be designed in this book. We explained the most used accounts in the book with Example applications.

In our book, we have benefited from the books, lecture notes and articles of many valuable teachers, and foreign sources have been scanned, thank you to all of them. We hope that the book will contribute to students, users and our profession.

Referanslar

Akpınar, M. V. (2017). Examplelerle Karayolu Tasarımı, Birsen yayınevi, 280, İstanbul.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö., Doğan, Y., & Yakar, M. (2019). Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 12-16.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Yakar, M. (2019). Anafi Parrot’un heyelan bölgesi haritalandırılmasında kullanımı. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 1(1), 33-37.

Alptekin, A. & Yakar, M. (2020). Mersin Akyar Falezi’nin 3B modeli . Türkiye Lidar Dergisi , 2 (1) , 5-9 .

Alptekin, A., & Yakar, M. (2020). Heyelan bölgesinin İHA kullanarak modellenmesi. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(1), 17-21.

Alptekin, A. & Yakar, M. (2020). Determination of pond volume with using an unmanned aerial vehicle. Mersin photogrammetry journal, 2(2), 59-63.

Avcıoğlu, M. (2011). Karayolu İnşaatı Birsen Yayınevi, 713, İstanbul.

Çetin, B., Barış, S. & Saroğlu, S. (2011) Türkiye’de karayollarının gelişimine tarihsel bir bakış. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1.1: 123-150.

Çetinkaya, S. (2010). Taşıt Mekaniği, Nobel yayın dağıtım 5. Baskı.

Devlet Planlama Teşkilatı (1992). Karayolu Ulaştırması, VI. Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2306- ÖİK:413, Ankara, ISBN 975-19-0561-3.

Karabacak, A. (2001). Yol Projesi Ders Notları, 2001, Basılmamış, Mersin.

Karayolları Genel Müdürlüğü (2008). Esnek Üst Yapılar Projelendirme Rehberi

Karayolları Genel Müdürlüğü (2016). Karayolu Tasarımı El Kitabı

Karayolları Genel Müdürlüğü (2021). Karayolu Tasarımı El Kitabı

Karayolları Genel Müdürlüğü (2022). Karayolları Kontrol Mühendisliği El Kitabı.

Kemer, N. (2018). Anadolu’nun Tarihi Yolları ve Ankara için Bir Yeşil Yol Planlama Olanağı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9.2: 136-143.

Kiper, T. (2002). Karayolu Projesi Temel Bilgileri, Yollar Türk Milli Komitesi Yayın No:23, Ankara.

Kök, B. V. (2019). Karayolu Mühendisliği ve Tasarımı, Nobel Yayıncılık.

Kumaş, H., Gencer, C. & Maraş, H. (2013). Ağır araçlar için yol eğimi ve viraj yarıçapı dikkate alınarak en hızlı güzergahın belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27 (2), https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazimmfd/issue/6692/88653

Kusak, L., Unel, F. B., Alptekin, A., Celik, M. O., & Yakar, M. (2021). Apriori association rule and K-means clustering algorithms for interpretation of pre-event landslide areas and landslide inventory mapping. Open Geosciences, 13(1), 1226-1244.

Özgöz, G. (2013). Karayollarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmaları, Yollar Türk Milli Komitesi Bülteni 2013 / 02 / Nisan- Mayıs- Haziran.

Pancar, E. B. (2018). Yol Bilgisi Ders Notları. OMÜ İnşaat Mühendisliği B., 53, Samsun.

Tombaklar, Ö. H. (1990). Yol Bilgisi, Yayınlanmamış Ders Notları, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.

Tükenmez, F. (2021). Harita mühendisliğinde İHA ile karayolu projelendirme. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3(2), 53-61.

Tükenmez, F. (2022). Karayolu Projelerinde Güzergâh Haritalarının İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Üretilmesi. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 4(2), 58-72.

Tükenmez, F. (2021). Usage of unmanned aerial vehicles on highways and application areas: a case study of Kozan Mansurlu Road. Advanced UAV, 1(1), 1-7.

Tükenmez, F. & Yakar, M. (2023). Production of road maps in highway projects by unmanned aerial vehicle (UAV). Advanced Engineering Days (AED), 6, 94-96.

Umar F. & Yayla, U. (1997). Yol İnşaatı. İTÜ Matbaası, İstanbul.

Unal, M., Yakar, M. & Yildiz, F. (2004). Discontinuity surface roughness measurement techniques and the evaluation of digital photogrammetric method. In Proceedings of the 20th international congress for photogrammetry and remote sensing, ISPRS (Vol. 1103, p. 1108).

Unel, F. B., Kusak, L. & Yakar, M. (2020). GeoValueIndex Definition for Valuation of Public Property Assets. Intercontinental Geoinformation Days, 1, 88-91.

Yakar, M. (2009). Digital elevation model generation by robotic total station instrument. Experimental Techniques, 33, 52-59. https://doi.org/10.1111/j.1747-1567.2008.00375.x

Yakar, M. (2011). Using close range photogrammetry to measure the position of inaccessible geological features. Experimental Techniques, 35, 54-59. https://doi.org/10.1111/ j.1747-1567.2009.00583.x

Yakar, M. & Fidan, Ş. (2019). Topografya 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-21-3, Konya.

Yakar, M. & Karabacak, A. (2019). Bilgisayar Destekli Harita Çizimi (Netcad 5.0). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-10-7, Konya.

Yakar, M. & Karabacak, A. (2021). Harita Mühendisliğinde Kestirme Hesabı. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-65-7, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş & Karabacak, A (2019). Mesleki Trigonometri (Solution:lü Examplelerle). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-03-9, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. & Karabacak, A. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 1. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-39-8, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. & Karabacak, A. (2020). Mesleki Trigonometri (Solution:lü Examplelerle). 2. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-40-4, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. & Karabacak, A. (2022). Setting out. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-12-6, Konya.

Yakar, M., Güngör, M. & Kanun, E. (2021). Excel ve Matlab Uygulamaları ile Sayısal Analiz. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 78-605-7839-91-6, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2019). Harita ve Kadastro’da Mesleki Hesaplamalar (Solution:lü Examplelerle). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-27-5, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 2. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-32-9, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 3. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-41-1, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 4. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-35-0, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Tükenmez, F. (2022). The Essentials of Microstation, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-08-9, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Tükenmez, F. (2022). Yol Projesi: Netpro, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8399-30-1, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Yiğit, A. Y. (2021). Harita Çizimi (Netcad 8.0). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-69-5, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A., Demir, V. & Tükenmez, F. (2022). Mühendislikte Yol Bilgisi ve Projesi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-11-09, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L. & Ünel, F. B., (2020). Ölçme Bilgisi II, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-25-1, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Çelik, M. Ö. (2020). Poligon Hesabı (Solution:lü Exampleler). 1.Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-23-7, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & İban, M. C. (2020). SURVEYING A Comprehensive Guide to Geomatics Engineering Applications, 1, Baskı, Atlas Akademi, ISBN: 978-605-7839-46-6, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Kanun, E. (2020). Nivelman Hesabı (Solution:lü Exampleler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-30-5, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Oğuz, M. (2019). Küçük-Yan Nokta ve Kesişim Hesabı (Solution:lü Exampleler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-26-8, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B., Oğuz, M. & Kanun, E. (2020). Koordinat Dönüşümü. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-34-3 Konya.

Yakar, M., Tükenmez, F. & Karabacak, A. (2022). Microstation Temel Bilgiler. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-06-5, Konya.

Yakar, M., Ulvi, A., Fidan, Ş., Karabacak, A., Villi, O., Yiğit, A. Y., Çelik, M. Ö. & Hamal, S. N.G. (2022). İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü Eğitim Kitabı. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-, Konya.

Yakar, M., Ulvi, A., Yiğit, A. Y. & Hamal, S. N.G. (2022). İnsansız Hava Aracı Uygulamaları / Agısoft – Metashape. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-8101-02-07, Konya.

Yakar, M., Ulvi, A., Yiğit, A. Y. & Hamal, S. N.G. (2022). Step By Step Agisoft – Metashape. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-02-07, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B. & Çınar, S. (2022). İmar Bilgisi ve Projesi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-62-58101-01-0, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B. & Kuşak, L. & Demirtaş H. G. G. (2020). Parsellerin Bölünmesi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-36-7, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B. & Kuşak, L. (2019). Ölçme Bilgisi I, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-14-5, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. & Çelik, M. Ö. (2019). Temel Ödevler (Solution:lü Exampleler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-22-0, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. & Hamal, S. N. G. (2020). Hacim Hesabı (Solution:lü Exampleler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-31-2, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. & Hamal, S.N.G. (2019). Ölçü Hataları ve Alan Hesapları (Solution:lü Exampleler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-24-4, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L., Büyükaltunel, M. A., Fidan, Ş., Karabacak, A. & Çelik, M. Ö. (2020). Alet Bilgisi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-42-8, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L., Doğan, Y. & Öztürk, İ. L. (2020). Takeometri Hesabı (Solution:lü Exampleler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-33-6, Konya.

Yakar, M. & Yilmaz, H. M. (2008). Using in volume computing of digital close range photogrammetry. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B3b.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. & Mutluoǧlu, Ö. (2010). Close range photogrammetry and robotic total station in volume calculation. International Journal of Physical Sciences, 5(2), 086-096.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. & Mutluoǧlu, Ö. (2010). Comparative evaluation of excavation volume by TLS and total topographic station based methods. Lasers in Engineering 19, 331–345.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. & Mutluoğlu, Ö. (2009). Hacim Hesaplamalarında Laser Tarama Ve Yersel Fotogrametrinin Kullanılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. & Mutluoğlu, Ö. (2008). Lazer tarama teknolojisi ve fotogrametrik yöntem ile hacim hesabı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

Yakar, M., Yilmaz, H. M. & Mutluoglu, O. (2014). Performance of Photogrammetric and Terrestrial Laser Scanning Methods in Volume Computing of Excavtion and Filling Areas. Arabian Journal for Science and Engineering, 39, 387-394. https://doi.org/ 10.1007/s13369-013-0853-1

Yakar, M., Yilmaz, H. M. & Yurt, K. (2010). The effect of grid resolution in defining terrain surface. Experimental Techniques, 34, 23-29. https://doi.org/10.1111/j.1747-1567.2009. 00553.x

Yaman, N. & Yaman, F. (1979). Yol Bilgisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Yılmaz, H. M., Karabörk, H., & Yakar, M. (2000). Yersel fotogrametrinin kullanım alanları. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(1), 1.

Yılmaz, H. M. & Yakar, M. (2008). Computing of volume of excavation areas by digital close range photogrammetry. The Arabian Journal for Science and Engineering, 33(1A), 63-79.

Yılmaz, H. M. & Yakar, M. (2006). Lidar (Light Detection And Ranging) Tarama Sistemi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2(2), 23-33.

Yılmaz, H. M., Yakar, M. & Yıldız, F. (2008). Digital photogrammetry in obtaining of 3D model data of irregular small objects. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37, 125-130.

Yilmaz, H. M., Yakar, M., Yildiz, F., Karabork, H., Kavurmaci, M. M., Mutluoglu, O., & Goktepe, A. (2009). Monitoring of corrosion in fairy chimney by terrestrial laser scanning. Journal of International Environmental Application & Science, 4(1), 86-91.

Yılmaz, H. M., Yakar, M., Mutluoğlu, Ö., & K, YURT (2010). İklimsel Faktörlerin Kapadokya Bölgesindeki Toprak Aşınmasına Etkisi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2(1), 13-19.

Yilmaz, H. M., & Yakar, M. (2006). Yersel lazer tarama Teknolojisi. Yapı teknolojileri Elektronik dergisi, 2(2), 43-48.

Yilmaz, H. M., & Yakar, M. (2006). Lidar (Light Detection And Ranging) Tarama Sistemi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2(2), 23-33.

Yilmaz, H. M., Yakar, M., & Yıldız, F. (2008). Digital photogrammetry in obtaining of 3D model data of irregular small objects. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37, 125-130.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-12