İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü Eğitim Kitabı

Yazarlar

  • Murat Yakar
  • Ali Ulvi
  • Şafak Fidan
  • Atilla Karabacak
  • Osman Villi
  • Abdurahman Yasin Yiğit
  • Mehmet Özgür Çelik
  • Seda Nur Gamze Hamal

Anahtar Kelimeler:

Harita Mühendisliği- İHA- İHA Eğitimi

Özet

Bazı kaynaklarda drone olarak da bilinen insansız hava aracı (İHA), içinde herhangi bir insan olmayan bir hava aracıdır. İHA’lar başlangıçta askeri görevler için geliştirilmiş olup yirmi birinci yüzyılda çoğu askeri ordu için temel vazgeçilmez unsurlar haline gelmiştir. Kontrol teknolojilerinin gelişmesiyle ve ayrıca maliyetlerin artması ile İHA’ların kullanımı askeri olmayan uygulamalara da kaymıştır. Bunlar arasında haritacılık, hava fotoğrafçılığı, arkeolojik çalışmalar, maden alanı ölçümleri, hassas tarım, orman yangını izleme, nehir izleme, çevre izleme, güvenlik ve gözetim, altyapı denetimleri, kaçakçılık, ürün teslimatları, eğlence ve drone yarışları gibi daha birçok alanı sayabiliriz.

Yabancı kaynaklarda bazı yerlerde “İnsansız Hava Aracı Sistemi” olarak da karşımıza çıkmaktadır. İnsansız hava aracı sisteminin (UAS-unmanned aircraft system), terim olarak kullanılması; Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (DoD) ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından 2005–2030 İnsansız Hava Aracı Sistemi Yol Haritasına göre 2005 yılında kabul edildi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi ve Avrupa Birliği’de Amerika’nın kullandığı bu terimi benimsemiştir. Türkiye’de de bu konuda yetkili kurum olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatnamesinde “İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI” şeklinde başlıkla hazırlamış olup aslında aynı terimi kullanmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Bu Talimat, Türk Hava Sahası’nda ayrılmış hava sahalarında uçacak olan sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) operasyonlarını, İHA sistemlerini kullanacak olan kişilerin sahip olması gerekli nitelikleri, İHA sistemlerinin uçuşa elverişliliklerine dair hususları ve İHA operasyonları sırasında verilecek hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Talimatname; Türk Hava Sahası’nda ayrılmış hava sahalarında uçacak sivil İHA’ları, ilgili sistemleri, bunları işletecek olan işletmeleri, bu işletmelerde görev alacak personeli, İHA pilotlarını, İHA uçuş ekibini ve verilecek hava trafik hizmetlerini kapsamaktadır.

Günümüzde İHA’lar hem askeri hem de sivil/ticari pazarlarda çeşitli görevleri yerine getirmektedir. Piyasada farklı kullanıcıların beklentilerine yanıt veren farklı yeteneklere sahip çok farklı tipte İHA mevcuttur. Bu İHA’ların kullanılması gün geçtikçe artmakta ve birçok ülkede olduğu gibi TÜRKİYE’de de bu sistemleri kullanım için İHA operatörlüğü ehliyeti alınması gerekmektedir. Sivil Havacılık tarafından yetkili kurumlarca verilen bu ehliyet için İHA temel eğitiminin alınması gerekmektedir. Bu kitap tamamen sivil havacılığın bu kurslarda alınması gereken konuları ele almış ve bu tür eğitim veren kurumlar için önemli bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Kitap içeriği tamamen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün belirlediği bire bir başlıklardan oluşmakta olup aynı zamanda İHA TEKNOLOJİSİ VE OPERATÖRLÜĞÜ bölümlerinde eğitim alan önlisans öğrenciler için de bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Kısacası, İHA kullanımına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bazı düzenlemeler ve sınırlamalar getirilmiştir. Bu düzenlemelerin neler olduğu, İHA’nın nasıl kullanılması gerektiğine dair tüm bilgilerin ve kuralların, Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin operasyonlarını, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, İHA’ların uçuşa elverişliliklerine dair hususları ve İHA operasyonları sırasında verilecek hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve esasların içeriğine bu kitap sayesinde ulaşabileceksiniz. Kitabımızda çizimleri gerçekleştiren Engin KANUN’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz.

Tüm İHA kullanıcılarına faydalı olması dileğiyle.

Referanslar

Akar, A., Akar, Ö. & Bayata, H. F. (2021). SenseFly eBeeX İHA ile Üretilen Ortofotonun Konum Doğruluğunun İncelenmesi. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2021: 3(2); 65-68.

Akpınar, M. & Topal, A. (2021). Hale Sınıfı İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Konvansiyonel (Geleneksel) Savaştaki Yeri. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 3(1), 17-22. https://doi.org/10.51534/tiha.893764

Alkan, F., Başlar, M., Fidan, E., Yılmaz, M. A. & Kuru, B. (2021). Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinarları I-II-II: Batı Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz, Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bildiri Özetleri Kitabı

Alptekin, A., Çelik, M. Ö. & Yakar, M. (2019). Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 1(1), 1-4.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö., Doğan, Y. & Yakar, M. (2019). Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 12-16.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö., Doğan, Y. & Yakar, M. (2022). Illustrating of a landslide site with photogrammetric and LIDAR methods. In Research Developments in Geotechnics, Geo-Informatics and Remote Sensing: Proceedings of the 2nd Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-2), Tunisia 2019 (pp. 303-305). Cham: Springer International Publishing.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Yakar, M. (2019). Anafi Parrot’un heyelan bölgesi haritalandirilmasinda kullanimi. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 1(1), 33-37.

Alptekin, A., Fidan, Ş., Karabacak, A., Çelik, M. Ö. & Yakar, M. (2019). Üçayak Örenyeri’nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 1(1), 16-20.

Alptekin, A. & Yakar, M. (2020). Determination of pond volume with using an unmanned aerial vehicle. Mersin photogrammetry journal, 2(2), 59-63.

Alptekin, A. & Yakar, M. (2020). Heyelan bölgesinin İHA kullanarak modellenmesi. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2 (1), 17-21.

Alptekin, A. & Yakar, M. (2020). Kaya Bloklarının 3B Nokta Bulutunun Yersel Lazer Tarayıcı Kullanarak Elde Edilmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 2 (1), 1-4.

Alptekin, A. & Yakar, M. (2022). Modelling a landslide site using UAV photogrammetry in Değirmençay village, Mersin. Intercontinental Geoinformation Days, 4, 196-198.

Alyilmaz, C., Alyilmaz, S. & Yakar, M.. (2010). Measurement of petroglyhps (rock of arts) of Qobustan with close range photogrammetry. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 38(Part 5), 29-32.

Alyilmaz, C., Yakar, M. & Yilmaz, H. M. (2010). Drawing of petroglyphs in Mongolia by close range photogrammetry. Scientific Research and Essays, 5(11), 1216-1222.

Anderson, K. & Gaston, K. J. (2013). Lightweight unmanned aerial vehicles will revolutionize spatial ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 11 (3), 138-146.

Barnat, J., Bauch, P., Beneš, N., Brim, L., Beran, J. & Kratochvíla, T. (2016). Analysing sanity of requirements for avionics systems. Formal Aspects of Computing, 28, 45-63. https://doi.org/10.1007/s00165-015-0348-9

Bot, J. A., Irschick, D. J., Grayburn, J., Lischer-Katz, Z., Golubiewski-Davis, K. & Ikeshoji-Orlati, V. (2019). Using 3D photogrammetry to create open-access models of live animals: 2D and 3D software solutions. Grayburn et al., eds. D, 3, 54-72.

Cai, G., Lum, K. Y., Chen, B. M. & Lee, T. H. (2010). A Brief Overview on Miniature Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles. In Proceedings of the IEEE ICCA 2010, Xiamen, China, 9–11 June 2010, IEEE: Piscataway, NJ, USA, pp. 285–290.

Cansun, N. & Subaşı, A. M. (2019). Huma Academy Ticari İHA Pilotu Lisansı Eğitim Referans Kitabı, İstanbul.

Carrivick, J. L., Smith, M. W., Quincey, D. J. & Carver, S. J. (2013). Developments in budget remote sensing for the geosciences. Geology Today, 29(4), 138-143.

Castaldi, P., Mimmo, N., & Simani, S. (2017). Avionic air data sensors fault detection and isolation by means of singular perturbation and geometric approach. Sensors, 17(10), 2202. https://doi.org/10.3390/s17102202

Cervantes, L. & Castillo, O. (2015). Type-2 fuzzy logic aggregation of multiple fuzzy controllers for airplane flight control. Information Sciences, 324, 247-256. https://doi.org/10.1016/j.ins.2015.06.047

Chao, H., Cao, Y. & Chen, Y. (2010). Autopilots for small unmanned aerial vehicles: a survey. International Journal of Control, Automation and Systems, 8, 36-44. https://doi.org/10.1007/s12555-010-0105-z

Chen, J., Du, C. & Han, P. (2016). Scheduling independent partitions in integrated modular avionics systems. PloS one, 11(12), e0168064. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168064

Cheon, J. H., Han, K., Hong, S. M., Kim, H. J., Kim, J., Kim, S., Seo, H., Shim, H. & Song, Y. (2018). Toward a Secure Drone System: Flying with Real-Time Homomorphic Authenticated Encryption. IEEE Access, 6, 24325-24339.

Chuquimarca, L., Roca, D., Torres, W., Amaya, L., Orozco, J. & Sánchez, D. (2020, June). Mobile IoT Device for BPM Monitoring People with Heart Problems. In 2020 International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE) (pp. 1-5). IEEE.

Collinson, R. P. (2013). Introduction to avionics systems. Springer Science & Business Media.

Cömert, R., Şenkal, E. & Avdan, U. (2012). İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Gelecekteki Beklentiler. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak.

Çelik, M. Ö., Hamal, S. N. G., & Yakar, İ. (2020). Yersel lazer tarama (YLT) yönteminin kültürel mirasın dokümantasyonunda kullanımı: Alman Çeşmesi örneği. Türkiye Lidar Dergisi, 2(1), 15-22.

Çelik, M. Ö., Yakar, İ., Hamal, S., Oğuz, G. M. & Kanun, E. (2020). Sfm tekniği ile oluşturulan 3B modellerin kültürel mirasın belgelenmesi çalışmalarında kullanılması: Gözne Kalesi örneği. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(1), 22-27.

Çoban, S. & Oktay, T. (2017). İnsansız Hava Araçlarının Hukuki Ve Etik Boyutu, 17.18/11/2017 4. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, 71-80.

Dikmen, M. (2015). İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemlerinin Hava Hukuku Bakımından İncelenmesi, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 145-176, ISSN:1303-6831.

Donmez, C., Villi, O., Berberoglu, S. & Cilek, A. (2021). Computer Vision-Based Citrus Tree Detection in a Cultivated Environment Using UAV Imagery. Computers and Electronics in Agriculture, Volume 187 (2021), 106273.

Dow, J. M., Neilan, R. E. & Rizos, C. (2009). The international GNSS service in a changing landscape of global navigation satellite systems. Journal of geodesy, 83, 191-198. https://doi.org/10.1007/s00190-008-0300-3

Eldem, M. & Müh, E. Y. (2014). Askeri Aviyonik Sistemler ve Modernizasyon. TMMOB EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni.

Elmas, E. E. (2019). Bir İnsansız Hava Aracı Gerçekleştirme ve Hareketli Nesnelerin Tespit ve Takibinde Kullanımı. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 122s.

Erener, A. & Yakar, M. (2012). Monitoring coastline change using remote sensing and GIS technologies. Lecture Notes in Information Technology, 30, 310-314.

Fan, X., Li, S., Ma, X. Y., Pang, Z. Y., Huang, G. L. & Chen, R. S. (2022). Conformal multiple input multiple output antenna array for wireless avionics intra‐communications system in aircraft cabin. International Journal of RF and Microwave Computer‐Aided Engineering, 32(10), e23300. https://doi.org/10.1002/mmce.23300

Felipe-García, B., Hernández-López, D. & Lerma, J. L. (2012). Analysis of the ground sample distance on large photogrammetric surveys. Applied Geomatics, 4, 231-244.

Fernández‐Hernandez, J., González‐Aguilera, D., Rodríguez‐Gonzálvez, P. & Mancera‐Taboada, J. (2015). Image‐based modelling from unmanned aerial vehicle (UAV) photog¬rammetry: an effective, low‐cost tool for archaeological applications Archaeometry, 57(1), 128-145.

Fidan, Ş. & Ulvi, A. (2021). Türk Hukuk Mevzuatında Sivil İnsansız Hava Araçları Hukukunun Güncel Durumu. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 3(1), 28-35.

Fonstad, M. A., Dietrich, J. T., Courville, B. C., Jensen, J. L. & Carbonneau, P. E. (2013). Topographic structure from motion: a new development in photogrammetric measurement. Earth surface processes and Landforms, 38(4), 421-430.

Gelen, A. & Tüfekcioğlu, E. (2020). Lityum-Polimer Piller İçin Şarj ve Dengeleyici Devre Tasarımı. Erzincan University Journal of Science and Technology, 13(2), 839-846.

Gienko, G. A. & Terry, J. P. (2014). Three‐dimensional modeling of coastal boulders using multi‐view image measurements. Earth surface processes and Landforms, 39(7), 853-864.

Gómez-Gutiérrez, Á., Sanjosé-Blasco, D., Juan, J., Lozano-Parra, J., Berenguer-Sempere, F. & Matías-Bejarano, D. (2015). Does HDR pre-processing improve the accuracy of 3D models obtained by means of two conventional SfM-MVS software packages? The case of the Corral del Veleta rock glacier. Remote Sensing, 7(8), 10269-10294.

Gutiérrez, G., & Searcy, M. T. (2016). Introduction to the UAV special edition. The SAA Archaeological Record, Special Issue Drones in Archaeology, 16(2), 6-9.

Güleça, S. A., Yakar, M. & Korumaza, M. The Photogrammetric Evaluation of The Tiles on Turkish Traditional Buildings, An Example From Konya.

Hamal, S. N. G., Ulvi, A., Yiğit A. Y. & Yakar, M. (2022). Su Altı Yapılarının 3B Modellemesi ve Dokümantasyonunda Kullanılan Video ve Fotoğraf Çekimi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(4), 2262-2275.

Heydecke, J. (2018). Introduction to Lithium Polymer Battery Technology. Jauch Quartz GmbH & Jauch Battery Solutions GmbH, In der Lache, 24, 78056.

Huynh, D. M., Nguyen, A. D., Nguyen, H. N., Tran, H. D., Ngo, D. A., Pestana, J. & Nguyen, A. Q. (2022). Implementation of a HITL-Enabled High Autonomy Drone Architecture on a Photo-Realistic Simulator. In 2022 11th International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS) (pp. 430-435). IEEE.

Ibrahim, O. A., Sciancalepore, S. & Di Pietro, R. (2022). Noise2Weight: On Detecting Payload Weight from Drones Acoustic Emissions. Future Generation Computer Systems, 134, 319-333.

Jianbing Li, Chun Shen, Hang Gao, P. W. Chan, K. K. Hon, and Xuesong Wang, “Path integration (PI) method for the parameter-retrieval of aircraft wake vortex by Lidar,” Opt. Express 28, 4286-4306 (2020)

Jiao, Z., Zhang, Y., Xin, J., Mu, L., Yi, Y., Liu, H. & Liu, D. (2019). A Deep Learning Based Forest Fire Detection Approach Using UAV and Yolov3. In 2019 1st International Conference on Industrial Artificial Intelligence (IAI) (pp. 1-5). IEEE.

Jinno, M., Takara, H., Sone, Y., Yonenaga, K. & Hirano, A. (2012). Multiflow optical transponder for efficient multilayer optical networking. IEEE Communications Magazine, 50(5), 56-65. https://doi.org/10.1109/MCOM.2012.6194383

Kahveci, M. & Nazlı, C. (2017). İnsansız hava araçları: tarihçesi, tanımı, dünyada ve Türkiye’deki yasal durumu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(4), 511-535. https://doi.org/10.15317/Scitech.2017.109

Kahveci, M. & Can, N. (2017). İnsansız Hava Araçları: Tarihçesi, Tanımı, Dünyada Ve Türkiye’deki Yasal Durum., S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.5, s.4, ss. 511-535, 20., ISSN:

Kaiser, U. & Steinhagen, W. (1995). A low-power transponder IC for high-performance identification systems. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 30(3), 306-310. https://doi.org/10.1109/4.364446

Kanun, E. & Yakar, M. (2021). Mobile Phone-Based Photogrammetry for 3D Modeling of Ship Hulls. Mersin University Journal of Maritime Faculty, 3(1), 9-16.

Kanun, E., Alptekin, A. & Yakar, M. (2021). Cultural heritage modelling using UAV photogrammetric methods: a case study of Kanlıdivane archeological site. Advanced UAV, 1(1), 24-33.

Kanun, E., Alptekin, A. & Yakar, M. (2021). Documentation of cultural heritage by photogrammetric methods: a case study of Aba’s Monumental Tomb. Intercontinental Geoinformation Days, 3, 168-171.

Kanun, E., Alptekin, A., Karataş, L. & Yakar, M. (2022). The use of UAV photogrammetry in modeling ancient structures: A case study of “Kanytellis”. Advanced UAV, 2(2), 41-50.

Kanun, E., Kanun, G. M., & Yakar, M. (2022). 3D modeling of car parts by photogrammetric methods: Example of brake discs. Mersin Photogrammetry Journal, 4(1), 7-13.

Kara, O. (2019). İnsansız hava aracı ile mayın tarama. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trakya Üniversitesi, Edirne (64 s).

Karaağaç, C. (2014). Geleceğin Harekât Ortamında İHA Sistemleri: Askeri Uygulamalar & Teknoloji Gereksinimleri. III. Ulusal Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı, İstanbul.

Karakoç, T. H. & Yiğit, E. (2018). Mikro/mini sınıf bir İHA’nın elektrikli itki sisteminin matematiksel modellenmesi ve deneysel doğrulanması (Master’s thesis, Tez (yüksek lisans)-Anadolu Üniversitesi).

Karataş, L., Alptekin, A. & Yakar, M. (2022). Analytical Documentation of Stone Material Deteriorations on Facades with Terrestrial Laser Scanning and Photogrammetric Methods: Case Study of Şanlıurfa Kışla Mosque. Advanced LiDAR, 2(2), 36-47.

Karataş, L., Alptekin, A. & Yakar, M. (2022). Creating Architectural Surveys of Traditional Buildings with the Help of Terrestrial Laser Scanning Method (TLS) and Orthophotos: Historical Diyarbakır Sur Mansion. Advanced LiDAR, 2(2), 54-63.

Karataş, L., Alptekin, A. & Yakar, M. (2022). Detection and documentation of stone material deterioration in historical masonry structures using UAV photogrammetry: A case study of Mersin Aba Mausoleum. Advanced UAV, 2(2), 51-64.

Karataş, L., Alptekin, A. & Yakar, M. (2022). Determination of Stone Material Deteriorations on the Facades with the Combination of Terrestrial Laser Scanning and Photogrammetric Methods: Case Study of Historical Burdur Station Premises. Advanced Geomatics, 2(2), 65-72.

Karataş, L., Alptekin, A., Kanun, E. & Yakar, M. (2022). Tarihi kârgir yapılarda taş malzeme bozulmalarının İHA fotogrametrisi kullanarak tespiti ve belgelenmesi: Mersin Kanlıdivane ören yeri vaka çalışması. İçel Dergisi, 2(2), 41-49.

Karataş, L., Alptekin, A., Karabacak, A. & Yakar, M. (2022). Detection and documentation of stone material deterioration in historical masonry buildings using UAV photogrammetry: A case study of Mersin Sarisih Inn. Mersin Photogrammetry Journal, 4(2), 53-61.

Kasser, M. & Yves E. (2002). Digital photogrammetry.

Kaya, Y., Polat, N., Şenol, H. İ., Memduhoğlu, A. & Ulukavak, M. (2021). Arkeolojik kalıntıların belgelenmesinde yersel ve İHA fotogrametrisinin birlikte kullanımı. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3(1), 9-14.

Kaya, Y., Şenol, H. İ. & Polat, N. (2021). Three-dimensional modeling and drawings of stone column motifs in Harran Ruins. Mersin Photogrammetry Journal, 3(2), 48-52.

Kaya, Y., Şenol, H. İ., Yiğit, A. Y. & Yakar, M. (2023). Car Detection from Very High-Resolution UAV Images Using Deep Learning Algorithms. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 89(2), 117-123.

Kaya, Y., Yiğit, A. Y., Ulvi, A. & Yakar, M. (2021). Arkeolojik alanların dokümantasyonununda fotogrametrik tekniklerinin doğruluklarının karşılaştırmalı analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 165, 57-72.

Khamvilai, T., Dunham, J., Feron, E. & Johnson, E. N. (2021). Avionics of aerial robots. Current Robotics Reports, 2, 113-124. https://doi.org/10.1007/s43154-021-00051-8

Kip, Z. (2013) İnsansız hava aracı (İHA) görüntülerinin anlamlandırılması üzerine bir sistem analizi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesi, İstanbul (166 s).

Kocataş, A. T., Er, N. P. & Köksal, Ö. (2011). ARINC 653 Uyumlu Aviyonik Sistemlerin Yapılandırma Dosyalarının Model Güdümlü Geliştirilmesi. 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 26-28 Eylül, Ankara.

Konar, M. (2019). GAO Algoritma tabanlı YSA modeliyle İHA motorunun performansının ve uçuş süresinin maksimizasyonu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 360-367.

Korumaz, A. G., Dülgerler, O. N., & Yakar, M. (2011). Kültürel mirasin belgelenmesinde dijital yaklaşimlar. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 26(3), 67-83.

Kurt, Ş. Ün, O. (2015). İnsansız Hava Araçları (İHA) Üzerine Hava Hukuku Açısından Bir Değerlendirme, ERÜHFD, C. X, S. 2, 195-213.

Lee, T., Mckeever, S. & Courtney, J. (2021). Flying free: A research overview of deep learning in drone navigation autonomy. Drones, 5(2), 52.

Lerma, J. L., Navarro, S., Cabrelles, M. & Villaverde, V. (2010). Terrestrial laser scanning and close range photogrammetry for 3D archaeological documentation: the Upper Palaeolithic Cave of Parpalló as a case study. Journal of Archaeological Science, 37(3), 499-507.

Lerro, A. & Battipede, M. (2021). Safety analysis of a certifiable air data system based on synthetic sensors for flow angle estimation. Applied Sciences, 11(7), 3127. https://doi.org/10.3390/app11073127

Li, X. (2018). Deployment of Drone Base Stations for Cellular Communication without Apriori User Distribution Information. In 2018 37th Chinese Control Conference (CCC) (pp. 7274-7281). IEEE.

Li, X., Ge, M., Dai, X., Ren, X., Fritsche, M., Wickert, J. & Schuh, H. (2015). Accuracy and reliability of multi-GNSS real-time precise positioning: GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo. Journal of geodesy, 89(6), 607-635. https://doi.org/10.1007/s00190-015-0802-8

Linder, W. (2009). Digital photogrammetry (Vol. 1). Berlin, Germany: Springer.

Low visibility How aircraft operate in foggy conditions, 16 Kasım 2019, https://thepointsguy.com/guide/aircraft-operating-foggy-conditions/

Luhmann, T., Hastedt, H. & Tecklenburg, W. (2006). Modelling of chromatic aberration for high precision photogrammetry. In Commission V Symp. on Image Engineering and Vision Metrology, Proc. ISPRS (Vol. 36, No. 5, pp. 173-178).

Menteşoğlu, B. E. & İnan, M. (2016). İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Ormancılık Uygulamalarında Kullanımı. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana.

Miao, Y., Hynan, P., Von Jouanne, A., & Yokochi, A. (2019). Current Li-ion battery technologies in electric vehicles and opportunities for advancements. Energies, 12(6), 1074.

sayılı Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile sivil havacılık geçici sözleşmesi ve bunların eklerinin onanması hakkında kanun (12.06.1945).

Mirdan, O. & Yakar, M. (2017). Tarihi eserlerin İnsansız Hava Aracı ile modellenmesinde karşılaşılan sorunlar. Geomatik, 2(3), 118-125.

Mohammed, O. & Yakar, M. (2016). Yersel Fotogrametrik Yöntem İle İbadethanelerin Modellenmesi. Selcuk University Journal of Engineering Sciences, 15(2), 85-95.

Moir, I., Seabridge, A. & Jukes, M. (2013). Civil avionics systems. John Wiley & Sons.

Ocak, D,G. & Gürbüz, N. (2018). Türkiye’de Sivil İHA Kullanımı Hakkında Güncel Düzenlemeler, Artıcletter, Summer 2018, 71-94.

Önen, A. S., Şenipek, M., Mutlu, T., Cevher, L., Güngör, O., Kurtuluş, D. F. & Tekinalp, O. (2014). Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen İha’nın Pervane İtki Sistemi Rüzgâr Tüneli Testleri.

Özcan, O. A. (2004). Uçak Kanatlarının CFD Analizi, s.60.

Özdemir A. Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları, Ders notu, Erişim Tarihi: 20.02.2023

Özdemir, U. (2015). Dikey İniş Kalkış Yapabilen Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Tasarım, Üretimi ve Uçuş Testleri Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 204 s.

Özkan, H. (2016). İnsansız Hava Araçlarının/Drone’ ların Türk Sivil Havacılık Hukukuna Göre Statüsü, Unsurları Ve Ceza Hukuku Boyutuyla Güncel Sorunlar, TBB Dergisi 2016 (125), 341-386.

Öztürk S. Havacılık Haritalarına Genel Bakış, Ders Notu, Erişim Tarihi: 17.02.2023

Burdziakowski, P. (2017). Low Cost Hexacopter Autonomous Platform for Testing and Developing Photogrammetry Technologies and Intelligent Navigations Systems., Enviromental Engineering 10th International Conference, eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-476-044-0.

Parra, C., Tatayo, E., Paccha, A., Tipantuna, C. & Carvajal, J. (2019). SDR-Based Portable Open-Source GSM/GPRS Network for Emergency Scenarios. In 2019 Sixth International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG) (pp. 268-273). IEEE.

Pulat, F., Yakar, M. & Ulvi, A. (2022). Comparison of photogrammetric software using the terrestrial photogrammetric method: The case of Hüsrev Paşa Mosque. Intercontinental Geoinformation Days, 4, 192-195.

Pulat, F., Yakar, M. & Ulvi, A. (2022). Three-dimensional modeling of the Kubbe-i Hasiye Shrine with terrestrial photogrammetric method. Cultural Heritage and Science, 3(1), 6-11.

Pulat, F., Yakar, M. & Ulvi, A. (2022). Yersel Fotogrametrik Yöntem Kullanılarak Fotogrametrik Yazılımların Karşılaştırılması: Hüsrev Paşa Camii Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 4(1), 30-40.

Röder, M., Hill, S. & Latifi, H. (2017). Best practice tutorial: Technical handling of the UAV “DJI Phantom 3 Professional” and processing of the acquired data. Department of Remote Sensing, University of Würzburg: Würzburg, Germany.

Sanz-Ablanedo, E., Chandler, J. H., Rodríguez-Pérez, J. R. & Ordóñez, C. (2018). Accuracy of unmanned aerial vehicle (UAV) and SfM photogrammetry survey as a function of the number and location of ground control points used. Remote Sensing, 10(10), 1606.

Saponi, M., Borboni, A., Adamini, R., Faglia, R. & Amici, C. (2022). Embedded Payload Solutions in UAVs for Medium and Small Package Delivery. Machines, 10(9), 737.

Savaş, T., Karaderili, M. & Usanmaz, Ö. (2018). İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmamış Hava Sahasına Entegrasyonu ile İlgili Mevzuatların Değerlendirilmesi. Mühendis ve Makina, 59(691), 1-14.

Savunma Sanayi Başkanlığı, 2011, Türkiye İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yol Haritası.

Sever, H. (2021). İnsansız Hava Aracı Sistemlerinde Stratejik Yönetim ve SWOT Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2), 1179-1207. https://doi.org/10.15869/itobiad.869189

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Balon Pilotluğu Ders Kitabı, (2014). Yayın No: UOD/T-01

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, (2011). İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı.

Snavely, N., Seitz, S. M. & Szeliski, R. (2008). Modeling the world from internet photo collections. International journal of computer vision, 80(2), 189-210.

Şasi, A. & Yakar, M. (2018). Photogrammetric modelling of hasbey dar’ülhuffaz (masjid) using an unmanned aerial vehicle. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(1), 6-11.

Şasi, A. & Yakar, M. (2017). Photogrammetric modelling of sakahane masjid using an unmanned aerial vehicle. Turkish Journal of Engineering, 1(2), 82-87.

Şenol, H. İ., Polat, N., Kaya, Y., Memduhoğlu, A. & Ulukavak, M. (2021). Digital documentation of ancient stone carving in Şuayip City. Mersin Photogrammetry Journal, 3(1), 10-14.

Taşdemir, Ş., Yakar, M., Ürkmez, A. & İnal, Ş. (2008). Determination of body measurements of a cow by image analysis. In Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing (pp. V-8).

Tekalp, A. M. (2015). Digital Video Processing. Prentice Hall Press.

Ulvi, A. (2021). İHA Fotogrametrisine Genel Bakış: Geleneksel Topografik Harita Yapımı Tekniği ile Maliyet Karşılaştırması. BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 458-471.

Ulvi, A. & Yakar, M. (2014). Yersel Lazer Tarama Tekniği Kullanarak Kızkalesi’nin Nokta Bulutunun Elde Edilmesi ve Lazer Tarama Noktalarının Hassasiyet Araştırması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1), 25-36.

Ulvi, A. & Yakar, M. (2010). An experimental study on preparing photogrammetric rolove plans of antique theatres. International Journal of the Physical Sciences, 5(7), 1086-1092.

Ulvi̇, A., Toprak, A. S. & Yakar, M. (2017). The Investigation of Useability Of Non-Metric Digital Cameras Mounted on the Kıtes Platforms at the Archaeological Documentation Work. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 228-238.

Ulvi, A., Varol, F., Yakar, M. & Toprak, A. S. Use of Close Range Photogrammetry Technique in Cultural Heritage Studies: Historic Esrefoglu Mosque Example.

Ulvi, A., Yakar, M., Alyilmaz, C. & Alyilmaz, S. (2017). Modeling and Precision Study with Photogrammetry Method of The” Ince Minaret” Museum. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 17, 179-186.

Ulvi, A., Yakar, M., Alyilmaz, C. & Alyilmaz, S. (2017). Using the close range photogrammetry technique in 3-dimensional work: History of obrukhan sample. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 17, 347-355.

Ulvi, A., Yakar, M., Toprak, A. S. & Mutluoglu, O. (2014). Laser scanning and photogrammetric evaluation of Uzuncaburç Monumental Entrance. International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers, 3(1), 32-36.

Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A. Y. & Kaya, Y. (2020). İHA ve yersel fotogrametrik teknikler kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu nokta bulutu ve modelinin üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.

Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A. & Kaya, Y. (2019). The use of photogrammetric techniques in documenting cultural heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. Universal Journal of Engineering Science, 7(3), 64-73.

Ulvi, A., Yiğit, A. Y. & Yakar, M. (2019). Modeling of Historical Fountains by Using Close-Range Photogrammetric Techniques. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 1-6.

Ural, K. (2018). Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sürü Halinde Görev

Varol, F., Ulvi, A. & Yakar, M. (2018). Use Of Close Range Photogrammetry Technıque In Documentatıon Of Cultural Herıtage: Sazak Brıdge Example. The Journalof International Social Research, 11(57).

Villi, O. (2019). İnsansız Hava Araçlarında Çok Bantlı Kamera Entegrasyonu ve Tarımsal Uygulamaları, s.89.

Wang, H. & Niu, W. (2018). A review on key technologies of the distributed integrated modular avionics system. International Journal of Wireless Information Networks, 25, 358-369. https://doi.org/10.1007/s10776-018-0412-5

Watkinson, J. (2013). The Art of Digital Video. Routledge.

Yakar, İ., Çelik, M. Ö., Hamal, S. N. G. & Bilgi, S. (2021). Kültürel mirasın dokümantasyonu çalışmalarında farklı yazılımların karşılaştırılması: Dikilitaş (Theodosius Obeliski) Örneği. Geomatik Dergisi, 6(3), 217-226.

Yakar, M. & Villi, O. (2022). İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Sensör Tipleri. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 4(2), 73-100.

Yakar, M. (2009). Digital elevation model generation by robotic total station instrument. Experimental Techniques, 33(2), 52-59.

Yakar, M. (2011). Using close range photogrammetry to measure the position of inaccessible geological features. Experimental Techniques, 35, 54-59.

Yakar, M. & Doğan, Y. (2017). Silifke Aşağı Dünya Obruğunun İHA Kullanılarak Üç Boyutlu Modellenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(4), 94-101.

Yakar, M. & Doğan, Y. (2018). GIS and three-dimensional modeling for cultural heritages. International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), 3(2), 50-55.

Yakar, M. & Doğan, Y. (2017). Uzuncaburç Antik Kentinin İHA Kullanılarak Eğik Fotogrametri Yöntemiyle Üç Boyutlu Modellenmesi. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.

Yakar, M. & Fidan, Ş. (2019). Topografya 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-21-3, Konya.

Yakar, M. & Karabacak, A. (2019). Bilgisayar Destekli Harita Çizimi (Netcad 5.0). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-10-7, Konya.

Yakar, M. & Karabacak, A. (2021). Harita Mühendisliğinde Kestirme Hesabı. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-65-7, Konya.

Yakar, M. & Dogan, Y. (2019). 3D Reconstruction of Residential Areas with SfM Photogrammetry. In Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications: Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1), Tunisia 2018 (pp. 73-75). Springer International Publishing.

Yakar, M. & Doğan, Y. (2017). Mersin Silifke Mezgit Kale Anıt Mezarı fotogrametrik rölöve alımı ve üç boyutlu modelleme çalışması. Geomatik, 2(1), 11-17.

Yakar, M. & Kocaman, E. (2011). The photogrammetric modeling of Kayseri–Hizir Ilyas Mansion. Scientific Research and Essays, 6(24), 5162-5167.

Yakar, M. & Kocaman, E. (2018). Kayseri-Sahabiye Medresesi 3-boyutlu modelleme çalışması ve animasyonu. International Journal of Engineering Research and Development, 10(1), 133-138.

Yakar, M., Fidan, Ş. & Karabacak, A. (2020). Mesleki Trigonometri (Çözümlü Örneklerle). 2. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-40-4, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş & Karabacak, A (2019). Mesleki Trigonometri (Çözümlü Örneklerle). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-03-9, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. & Karabacak, A. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 1. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-39-8, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. & Karabacak, A. (2022). Aplikasyon. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-12-6, Konya.

Yakar, M., Kabadayı, A., Yiğit, A. Y., Çıkıkcı, K., Kaya, Y. & Catin, S. S. (2016). Emir Saltuk Kümbeti fotogrametrik rölöve çalişmasi ve 3boyutlu modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2019). Harita ve Kadastro’da Mesleki Hesaplamalar (Çözümlü Örneklerle). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-27-5, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 2. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-32-9, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 3. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-41-1, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Tükenmez, F. (2022). The Essentials of Microstation, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-08-9, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Tükenmez, F. (2022). Yol Projesi: Netpro, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8399-30-1, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A., Demir, V. & Tükenmez, F. (2022). Mühendislikte Yol Bilgisi ve Projesi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-11-09, Konya

Yakar, M., Karabacak, A. & Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 4. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-35-0, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. & Yigit, A. Y. (2021). Harita Çizimi (Netcad 8.0). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-69-5, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L. & Ünel, F. B., (2020). Ölçme Bilgisi II, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-25-1, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Çelik, M. Ö. (2020). Poligon Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1.Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-23-7, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & İban, M. C. (2020). SURVEYING A Comprehensive Guide to Geomatics Engineering Applications, 1, Baskı, Atlas Akademi, ISBN: 978-605-7839-46-6, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Kanun, E. (2020). Nivelman Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-30-5, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. & Oğuz, M. (2019). Küçük-Yan Nokta ve Kesişim Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-26-8, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B., Oğuz, M. & Kanun, E. (2020). Koordinat Dönüşümü. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-34-3 Konya.

Yakar, M., Tükenmez, F. & Karabacak, A. (2022). Microstation Temel Bilgiler. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-06-5, Konya.

Yakar, M., Ulvi, A., Alyilmaz, C. & Alyilmaz, S. (2017). The Importance of Photogrammetric Methods in The Archiving of Cultural Heritage: Case of Şekerfuruş Mescid (Mosque). International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 17, 287-294.

Yakar, M., Ulvi, A., Yiğit, A. Y. & Hamal, S. N.G. (2022). İnsansız Hava Aracı Uygulamaları / Agısoft – Metashape. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-8101-02-07, Konya.

Yakar, M., Ulvi, A., Yiğit, A. Y. & Hamal, S. N.G. (2022). Step By Step Agisoft – Metashape. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-02-07, Konya.

Yakar, M., Ulvi, A., Yiğit, A. Y. & Alptekin, A. (2022). Discontinuity set extraction from 3D point clouds obtained by UAV Photogrammetry in a rockfall site. Survey Review, 1-13.

Yakar, M., Uysal, M., Toprak, A. S. & Polat, N. (2013). 3D modeling of historical doger caravansaries by digital photogrammetry. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 5(2).

Yakar, M., Ünel, F. B. & Çınar, S. (2022). İmar Bilgisi ve Projesi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-62-58101-01-0, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B. & Kuşak, L. (2019). Ölçme Bilgisi I, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-14-5, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. & Çelik, M. Ö. (2019). Temel Ödevler (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-22-0, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B. & Kuşak, L. & Demirtaş H. G. G. (2020). Parsellerin Bölünmesi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-36-7, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. & Hamal, S. N. G. (2020). Hacim Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-31-2, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. & Hamal, S.N.G. (2019). Ölçü Hataları ve Alan Hesapları (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-24-4, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L., Büyükaltunel, M. A., Fidan, Ş.,Karabacak, A. & Çelik, M. Ö. (2020). Alet Bilgisi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-42-8, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L., Doğan, Y. & Öztürk, İ. L. (2020). Takeometri Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-33-6, Konya.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. & Mutluoǧlu, Ö. (2010). Close range photogrammetry and robotic total station in volume calculation.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. & Mutluoğlu, Ö. (2009). Hacim Hesaplamalarında Laser Tarama Ve Yersel Fotogrametrinin Kullanılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.

Yakar, M., Yılmaz, H. M., Güleç, S. A. & Korumaz, M. (2009). Advantage of digital close range photogrammetry in drawing of muqarnas in architecture.

Yakar, M., Yilmaz, H. M. & Mutluoglu, O. (2014). Performance of Photogrammetric and Terrestrial Laser Scanning Methods in Volume Computing of Excavtion and Filling Areas. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(1), 387-394.

Yakar, M., Yilmaz, H. M. & Yurt, K. (2010). The effect of grid resolution in defining terrain surface. Experimental Techniques, 34, 23-29.

Yakar, M.,Güngör, M. & Kanun, E. (2021). Excel ve Matlab Uygulamaları ile Sayısal Analiz. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 78-605-7839-91-6, Konya.

Yalçın, O. (2016). Havacılık, Hava Gücünün Doğuşu ve Birinci Dünya Savaşına Etkisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 59, Güz 2016, s. 181-236.

Yardımcı, G. (2019). İnsansız Hava Aracı Kullanımından Doğan Sorumluluk, Havacılık Dergisi, 3 (2): 132-150, e-ISSN: 2587-1676.

Yardımcı, G. (2019). İnsansız hava araçlarına Türk mevzuatından bir bakış. Havacılık Dergisi, 3(1), 61-80.

Yastıklı, N. & Çetin, Z. (2016). Hava Lidar Verileri İle 3b Bina Modellerinin Otomatik Üretimi. 6. Uzaktan Algılama-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana

Yerci, M. (1997). Harita Projeksiyonları Ders Notları. Selçuk üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 37, Konya.

Yılmaz, A. & Ulvi, H. (2022) Kentsel Hava Sahasında İnsansız Hava Aracı Sistemleri Trafik Yönetimi için Verilmesi Gereken Hizmetler ve Kullanılabilecek Bazı Teknolojiler. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 4(1), 8-18. https://doi.org/10.51534/tiha.1103761

Yılmaz, H. M. & Yakar, M. (2008). Computing of volume of excavation areas by digital close range photogrammetry.

Yılmaz, H. M., Mutluoğlu, Ö., Ulvi, A., Yaman, A. & Bilgilioğlu, S. S. (2018). İnsansız hava aracı ile ortofoto üretimi ve Aksaray Üniversitesi kampüsü örneği. Geomatik, 3(2), 129-136. https://doi.org/10.29128/geomatik.369553

Yiğit, C. Ö. (2003). Elipsoidal Yüksekliklerin Ortometrik Yüksekliğe Dönüşümünde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yilmaz, H. M., Yakar, M., Mutluoglu, O., Kavurmaci, M. M. & Yurt, K. (2012). Monitoring of soil erosion in Cappadocia region (Selime-Aksaray-Turkey). Environmental Earth Sciences, 66(1), 75-81.

Yokoyama, H. & Chikatsu, H. (2004). 3D Modeling for Historical Structure Using Terrestrial Laser Ranging Data. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/4, 12-23 July 2004, İstanbul.

Yurt, K. & Gökalp, E. (2009). Geometrik ve Gravimetrik (Gel-Gitten Bağımsız) Jeoid Modellerinin Karşılaştırılması: Trabzon Örneği. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 1, No: 1, 23-31.

Yüksel, G., Ulvi, A. & Yakar, M. (2022). Usage of unmanned aerial vehicles in open mine sites. Intercontinental Geoinformation Days, 4, 13-16.

Yüksel, K., İyibilgin, O., Fındık, F. (2016). Geçmişten Günümüze İnsansız Hava Araçlarının Gelişimi, SAÜ Fen Bil. Der. 20. Cilt, 2. Sayı, s. 103-109.

Zhu, M., Wang, X. & Xu, M. (2011). The analysis for system-on chip application on Full Authority Digital Engine Control system. International Conference on Electric Information and Control Engineering (IEEE), 728-2732.

http://iha.shgm.gov.tr/public/document/SHT-IHA_REV1.pdf. Son Erişim Tarihi: 20.02.2023

http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/02/99/e-cyclopedia/319939.stm

http://open-txu.org/home/special-interests/telemetry/setting-up-google-earth-companion/.

http://qgroundcontrol.com/. Accessed: 12.02.2023.

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2019/IHA_talimati_revizyon3.pdf [Erişim tarihi 20.02.2023].

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/taslaklar/SHY-HH_taslak.pdf

http://wiki.theuavguide.com/wiki/Multicopter. Son Erişim Tarihi: 20.02.2023.

http://www.aractakipsistemleriaks.com/gps-nedir/

http://www.artvin.pol.tr/ulkemizde-insansiz-hava-araci-drone-kullanimi

http://www.canakkale.gov.tr/sivil-insansiz-hava-araclarinin-kullaniminda-uygulanacak-usul-ve-esaslar

http://www.dji.com/products/consumer?site=brandsite&from=nav. Son Erişim Tarihi: 20.02.2023.

http://www.freepist.com/elektrik-motorlari 3

http://www.igik.edu.pl/en/geodezja-i-geodynamika-miedzynarodowy-niebieski-system-odniesienia-icrs

http://www.paksoyteknik.com.tr/images/PAKSOYTOPCON/IHA/Sirius_Pro/sirius_solutions_catalog_7010_2162_revb_sm_0.pdf

http://www.pro.dji.com/?site=brandsite&from=nav

http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/63ecd4cc1876699_ek.pdf

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=138335

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/7217/mod_resource/content/0/meteoroloji5.pdf

https://aerocorner.com/blog/how-airplane-rudder-works/

https://aerocorner.com/blog/types-of-clouds-in-aviation/

https://ardupilot.org/copter/docs/common-rssi-received-signal-strength-indication.html/.

https://baesystems-ps.com/fadec.php

https://bilgeis.net/content/11110/transcript.pdf

https://blog.oyuncakhobi.com/drone-pervanesinin-temelleri/

https://byjus.com/physics/heat-transfer-convection/

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/RffzmmhLf9zEmrg8pjCeYB.jpg

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Bahar/hava_trafik_kurallari_ve_hizmetleri

https://cmha.bc.ca/documents/what-is-turbulence-is-it-dangerous/

https://diyot.net/lipo-pil/

https://dronesense.com/. Accessed:12.02.2023.

https://earth.nullschool.net/

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Milankovitch/milankovitch_2.php

https://ecodiurnal.com/beaufort-bofor-olcegi-nedir/

https://emaxmodel.com/products/emax-pagoda-2-antenna-5-8g-80mm-8cm-rhcp-red-omnidirectional-omni-fpv-flat-panel-

sma2pcs/

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_of_Earth

https://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code

https://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere

https://en.wikipedia.org/wiki/METAR

https://en.wikipedia.org/wiki/UAV_ground_control_station/. Son Erişim Tarihi: 15.01.2023.

https://flightsafety.org/wake-turbulence-at-sydney/

https://flylitchi.com/

https://forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=255980/. Accessed: 30.01.2023.

https://forum.dji.com/thread-63005-1-1.html/. Accessed: 18.02.2023.

https://forum.dji.com/thread-70331-1-1.html/. Accessed: 18.02.2023.

https://github.com/ArduPilot/MissionPlanner/issues/1648

https://herkesicinhavacilik.com/2021/09/11/havacilikta-kullanilan-meteorolojik-raporlar-nedir-kac-tanedir/

https://hezarfen.mgm.gov.tr/Aylik/gecmis/llwas/llwas.aspx

https://hezarfen.mgm.gov.tr/Genel/

https://iha.shgm.gov.tr/public/document/SHT-IHA_REV1.pdf

https://iha.shgm.gov.tr/public/index

https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/milkyway1.html

https://leica-geosystems.com/products/uav-systems/copter2147-9364.

https://letstalkscience.ca/educational-resources/stem-in-context/what-air-turbulence

https://maker.robotistan.com/dc-motor-cesitleri-nelerdir/

https://menacerc.co.uk/product/bandicoot-antenna-5-8ghz-linear-receiver-patch/

https://met.nps.edu/~bcreasey/mr3222/files/helpful/DecodeMETAR-TAF.html

https://met.nps.edu/~bcreasey/mr3222/files/helpful/DecodeMETAR-TAF.html

https://metar-taf.com/explanation 01.01.2023

https://meteocentre.com/doc/metar.html

https://mgm.gov.tr/genel/meteorolojiyegir.aspx

https://mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=atmosfer

https://moon.nasa.gov/moon-in-motion/overview

https://my.hko.gov.hk/en/aviat/decode_metar.htm

https://oscarliang.com/antenna-positioning/

https://oscarliang.com/best-fpv-antenna/

https://oscarliang.com/choose-video-transmitter-fpv-mini-quad/#Digital-and-Analog-FPV-Systems/

https://oscarliang.com/taranis-x9d-plus-2019-radio/

https://oscarliang.com/taranis-x9d-qx7/

https://phantompilots.com/threads/have-things-changed-in-antenna-alignment-for-p4p.102866/

https://pilotbabur.wordpress.com/2010/11/21/chartlar-ve-chart-okuma/

https://pilotinstitute.com/how-to-read-metar/

https://planephd.com/wizard/manufacturers/CESSNA/?

gclid=CjwKCAiA5sieBhBnEiwAR9oh2vpH1isW05bmmJA3oMFSSGMth5zLpvqhcuEYeB77cMuz78tEEdNkVBoCZSwQAvD_BwE

https://power4flight.com/uav-engine-products/

https://scied.ucar.edu/learning-zone/atmosphere

https://sciencing.com/movements-sun-moon-earth-8351782.html

https://seyruseferim.com/cb-nedir/

https://simpleflying.com/turbulence-types/

https://skybrary.aero/articles/meteorological-terminal-air-report-metar

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/overview/

https://spaceplace.nasa.gov

https://spaceplace.nasa.gov/what-is-gravity/en/

https://ssd.dhmi.gov.tr/Documents/46.PDF

https://support.dronesmadeeasy.com/hc/en-us/community/posts/208772663-Double-Grid-Mission/. Accessed: 20.02.2023.

https://thepointsguy.com/news/how-atmosphere-winds-affect-your-flight/

https://thepointsguy.com/news/how-windy-does-it-have-to-be-before-planes-cant-take-off/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Aerodinamik

https://tr.wikipedia.org/wiki/Balon_(hava_taşıtı)

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6ner_kanatl%C4%B1_hava_arac%C4%B1

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_atmosferi

https://tr.wikipedia.org/wiki/GPS

https://tr.wikipedia.org/wiki/Meydan_turu

https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyo_dalgaları, Son Erişim Tarihi: 18.01.2023.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sabit_kanatl%C4%B1_hava_arac%C4%B1

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_havaalanlar%C4%B1_listesi

https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/dunya-nin-atmosferi-ve-katmanlari

https://turkishvirtual.com/Downloads/Syllabus/Chartlar%20Hakk%C4%B1nda%20Genel%20Bilgilendirme.pdf

https://water.usgs.gov/osw/gps/

https://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2020/SHT-IHA_Rev-04.pdf

https://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/taslaklar/SHT-IHA.pdf

https://wiki.ugcs.com/Powerline_inspection_with_UgCS/. Accessed: 20.02.2023.

https://wonderfulengineering.com/turkish-airline-pilot-makes-emergency-landing-windshield-gets-shattered-hail-storm/

https://www.mavichelp.com/tips/fly-automated-missions-with-waypoints-20.44

https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104499/f-15e-strike-eagle/

https://www.aieuk.com/wankel-rotary-uav-engines/

https://www.aircraftsystemstech.com/p/the-atmosphere_14.html

https://www.allaboutcircuits.com/news/nasas-infrasound-microphone-detects-clear-air-turbulence-hundreds-miles-away/

https://www.anac.gov.br/en/safety/aeronautical-meteorology/conditions/turbulence

https://www.aselsan.com.tr/tr/cozumlerimiz/aviyonik-ve-seyrusefer-sistemler

https://www.aviationweather.gov/metar/help?page=text

https://www.aviationweather.ws/023_Wind_Shear.php

https://www.boldmethod.com/blog/lists/2016/03/types-of-turbulence-that-can-rock-your-flight/

https://www.btk.gov.tr/milli-frekans-plani/. Accessed: 18.02.2023.

https://www.btk.gov.tr/spektrum-yonetimine-iliskin-usul-ve-esaslar/. Accessed: 17.02.2023.

https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/milli-frekans-plani-23012023.pdf/

https://www.businessinsider.com/f14-tomcat-fighter-top-gun-legend-and-iran-best-jet-2022-6

https://www.ceyrekmuhendis.com/elektrikli-motorlarin-beyni-esc/

https://www.chegg.com/homework

https://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/International_Standard_Atmosphere.html

https://www.commercialuavnews.com/infrastructure/ballard-improvements-hydrogen-fuel-cell-technology-drones

https://www.dhmi.gov.tr/Documents/HavacilikTerimleriSozlugu/DHMi-Havacilik-Terimleri-Sozlugu.pdf?csf=1&e=NZP5QB

https://www.dhmi.gov.tr/Lists/SsdHavacilikBilgiYnetimiSbMd_KurumsalBilveDoc

https://www.dhmi.gov.tr/Lists/SsdHavacilikBilgiYnetimiSbMd_KurumsalBilveDoc/Attachments/7/Havac%C4%B1l%C4%B1k%20h

aritalar%C4%B1.pptx

https://www.dhmi.gov.tr/PublishingImages/Lists/HavacilikEgitim_Duyurular/NewForm/AIM%20DERS%20NOTU%20-

%20%C5%9EEF%20(AIM).pdf

https://www.dji.com/fpv/. Accessed: 15.02.2023.

https://www.dji.com/newsroom/news/dji-launches-aerial-zoom-camera-to-unlock-powerful-industrial-applications/. Accessed:

02.2023.

https://www.dji.com/rc-pro?site=brandsite&from=landing_page/. Accessed: 18.02.2023.

https://www.dronedeploy.com/. Accessed: 11.02.2023.

https://www.dronelink.com/. Accessed: 11.02.2023.

https://www.dronepilotgroundschool.com/reading-aviation-routine-weather-metar-report/ 01.01.2023

https://www.dtn.com/how-bad-is-too-bad-weather-that-affects-flights/

https://www.elektrikport.com/haber-roportaj/drone-icin-motor-esc-ve-batarya-secimi-nasil-yapilir-elektrikport-

akademi/21907#ad-image-0

https://www.emo.org.tr/

https://www.emo.org.tr/ekler/f21ed7f74455094_ek.pdf?dergi=967

https://www.eoas.ubc.ca/courses/atsc113/flying/met_concepts/01-met_concepts/01e-visibility/index.html

https://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/aim_html/chap7_section_4.html

https://www.fenbilim.net/2017/07/5-sinif-gunes-dunya-ve-ay.html

https://www.fenbilim.net/2017/07/5-sinif-gunes-dunya-ve-ay.html

https://www.flightdeckfriend.com/ask-a-pilot/can-planes-land-in-fog

https://www.flightdeckfriend.com/what-are-the-different-layers-of-the-atmosphere/

https://www.flightradar24.com/blog/how-to-read-metar-weather-reports/

https://www.flight-study.com/2021/01/the-decision-making-process.html

https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/rud.html

https://www.heliguy.com/blogs/posts/dji-drone-controllers-rc-pro-vs-dji-rc-vs-rc-n1-vs-smart-controller/. Accessed: 30.01.2023.

https://www.iflightplanner.com/aviationcharts/

https://www.istairport.com/tr/kurumsal/havacilik-bilgileri/havalimani-plani#iframe-1

https://www.kokpitteyiz.com/ruzgar-tulumu/

https://www.maxbotix.com. Son Erişim Tarihi: 20.02.2023.

https://www.mgm.gov.tr/genel/cocuklaricin.aspx?s=2

https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojinedir.aspx?s=6

https://www.mgm.gov.tr/sondurum/guncel-haritalar.aspx?h=yer#sfB

https://www.monolithicpower.com/en/brushless-vs-brushed-dc-motors

https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/196054/republic-f-105d-thunderchief/

https://www.openpr.com/news/2018100/aircraft-communication-systems-market-analysis-2020

https://www.pix4d.com/es/producto/pix4dcapture/. Accessed: 13.02.2023.

https://www.pix-pro.com/. Accessed: 12.02.2023.

https://www.quora.com/How-does-the-revolution-of-the-Earth-change-the-seasons

https://www.recreationalflying.com/topic/36657-qnh-subscale-errors/

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/6029.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715-1.pdf

https://www.robotdiyari.com/matek-pdb-esc-guc-dagitim-karti-xt60-konnektorlu

https://www.saildrone.com/news/measuring-barometric-pressure-southern-ocean

https://www.sir-apfelot.de/en/glonass-42057/

https://www.skybrary.aero/articles/aircraft-communications-addressing-and-reporting-system

https://www.skybrary.aero/articles/altimeter-setting-procedures

https://www.skybrary.aero/articles/international-standard-atmosphere-isa

https://www.skybrary.aero/articles/visibility

https://www.space.com/19915-milky-way-galaxy.html

https://www.space.com/earths-magnetic-field-explained

https://www.suasnews.com/2015/04/uav-turbines-inc-next-generation-gas-turbine-engine-technology-for-uas/

https://www.thinkaviation.net/understanding-metars-part-1/ 01.01.2023

https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-deneyimi/filo/

https://www.tusas.com.tr/urun/anka. Son Erişim Tarihi: 20.02.2023.

https://www.tusas.com/content/files/uploads/229/TUSAS_2020_Genel_Flyer_Anka_TR.pdf/.

https://www.ugcs.com/. Accessed: 12.02.2023.

https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/engines-propulsion-systems/

https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/winds/Wx_Terms/Flight_Environment.htm

https://www.weatherzone.com.au/news/how-has-this-heavy-rainfall-impacted-the-aviation-industry/536553

https://www.wtamu.edu/~cbaird/sq/2013/11/15/why-does-a-magnetic-compass-point-to-the-geographic-north-pole/

https://www.youtube.com/watch?v=vLXwyWRZpRQ

İndir

Yayınlanmış

2023-03-31