Problems encountered in urban transformation applications and solution suggestions: A case study of Osmaniye Province

Main Article Content

Muhammed Emin Işık
Nuri Erdem

Abstract

In this study, urban transformation practices were discussed within the scope of renewal, arrangement and development activities of existing buildings under natural disasters and the risks that come with them, and the problems and deficiencies experienced in practice were examined specifically in Osmaniye city center. It is known that urban transformation has significant benefits in terms of public interest and public health, and increases the comfort levels of city dwellers through urban planning and infrastructure improvements. Despite its many positive effects on disaster-resistant city planning and the priority of life and property safety, it is sometimes possible to encounter very bad examples as a result of incorrect or incomplete applications. When the applications carried out in Osmaniye city center are examined, it is generally seen that island-based large-scale transformations are more accurate in terms of time, cost and environmental order compared to partially smaller and parcel-based on-site transformations. 

Article Details

How to Cite
Işık , M. E. ., & Erdem, N. (2024). Problems encountered in urban transformation applications and solution suggestions: A case study of Osmaniye Province. Advanced Land Management, 4(1), 26–37. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/alm/article/view/1351
Section
Articles

References

Karsli, S., & Baz, İ. (2018). Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinde mülkiyet kavraminin rolü: Başibüyük ve Gülsuyu Mahallelerİ örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 37-52.

Koçak, H. (2011). Kent-kültür ilişkisi bağlamında Türkiye’de değişen ve dönüşen kentler. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(2), 259-269.

Akkar, Z. M. (2006). Kentsel dönüșüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye. Planlama, 2, 29-38.

Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavrami. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 165-184.

Değirmenci, İ. (2009). Tarihi Mekanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Balat Örneği, [Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi]

Yüksel, Ö., & Özdemir, N. S. (2007). Ankara’da Kentsel Dönüşüm: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi. TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, Ankara, 186-207.

Özden P. P., (2004). Etkin ve çağdaş kent yönetim sistemi arayışı içinde yerel yönetimlerin sosyal programları ve kentsel yenileme. Kent Gündemi, 6, 59-70.

Polat, S., & Dostoğlu, N. (2007). Kentsel dönüşüm kavramı üzerine: Bursa’da kükürtlü ve Mudanya örnekleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 12(1), 61-76

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kentsel_d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm

Şişman, A., & Kibaroğlu, D. (2009). Dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.

Demirkıran, S. (2008). Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarında yerel yönetimlerin rolü: Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği. [Master’s Thesis, Trakya University].

İnam, Ş., & Başarır, A. (2010). Kentsel Dönüşüm ve Toprak Mülkiyeti Sorunları, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu,

Bozdağ, A., İnam, Ş., & Durduran, S. S. (2011). Kentsel dönüşüm uygulamalarina çok amaçli yaklaşim, Bursa (İnegöl) kenti örneği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 26(4), 124-139.

Beck, U. (2014). Risk toplumu: Başka bir modernliğe doğru. İthaki Publications.

https://www.afad.gov.tr/afet-raporlari

Demir, Ş. (2023). Osmaniye şehir coğrafyası. [Doctoral dissertation, Marmara University]

Tuğcu, P., & Arslan, T. V. (2018). Kentsel dönüşüm konulu tez çalişmalarinda (1999-2017) öne çikan konular, sorunlar ve öneriler. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 14(1), 87-127.

https://csb.gov.tr/kentsel-donusum-baskanligi-kuruldu-bakanlik-faaliyetleri-38848

https://www.enkocaeli.com/foto/9113520/kocaelinin-en-buyuk-kentsel-donusumu

Özdemir, G. G. (2019). Kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirlik göstergeleri ile değerlendirilmesi: Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi. [Master’s Thesis, Yıldız Technical University]

İBB (2003). İstanbul için deprem master planı

Oran, E. (2023). İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci ve uygulanabilirliğin irdelenmesi: Sütlüce Mahallesi örneği. [Master’s Thesis, Trakya University]

https://www.fikirtepehaber.com/emlak/fikirtepe-platformu-son-durum-raporu-fikirtepe-de-h4975.html

Koç, E. (2008). Osmaniye'nin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı. Nobel Publications

Binici, H., Temiz, H., Arı, N., & Gürün, D. K. (2005). Osmaniye’de kentleşme. Antalya Yöresi Mühendislik Problemleri Sempozyumu

https://www.trthaber.com/haber/guncel/umraniyede-kentsel-donusum-kapsaminda-yikim-calismalari-basladi-766343.html

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/news/haberler/3/ceditte-248-binanin-yikimi-tamamlandi/39991

Özgül, N. (1976). Toroslar'm bazı temel jeoloji özellikleri. Bulletin of the Geological Society of Turkey, 19, 65-78.

https://www.ensonhaber.com/gundem/fikirtepede-kentsel-donusum-calismalari-devam-ediyor

https://www.google.com.tr/maps/@37.0730076,36.251744,16z?hl=tr&entry=ttu

Osmaniye Belediyesi (2014). Stratejik Plan 2015 – 2019.

Osmaniye Belediyesi (2014). Revize Eylem Planı.

https://www.google.com.tr/maps/place/osmaniye+b%C3%BCy%C3%BCk+camii+ulu+cami/@37.0727939,36.2510534,3a,90y,226.87h,81.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6etUiRJ7rkM67xMXi1G5sA!2e0!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x152f21cd70437f31:0x4f17415abf15e21!8m2!3d37.072594!4d36.2514544!16s%2Fg%2F11c59_shsy?hl=tr&entry=ttu

http://cukurovastrateji.blogspot.com/

https://www.kulturportali.gov.tr/

http://kentrehberi.osmaniye.bel.tr:81/Kentrehberiapp/imardurumbelgesi?parselId=109024286

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/osmaniye/kulturenvanteri/enverul-hamt-cam-ve-sehtlk

Serenli, A. (2013). Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerin rolü ve toplumsal yaşam üzerine etkileri.

Demirel, D. (2018). Kentsel Dönüşüm. [Master’s thesis, Pamukkale University]

https://www.ntv.com.tr/n-life/gezi/133-yillik-envar-ul-hamit-camii-aslina-uygun-olarak-restore-edilecek,ReSo9EFLmECjMrIC-AuXgA

https://www.osmaniyedeyatirim.com/sektorler/kultur-ve-turizm

http://kentrehberi.osmaniye.bel.tr:81/KentrehberiApp/ImardurumuIndex

https://osmaniye-bld.gov.tr/yesilyurt-mahallesi-kentsel-donusum-projesi-genisletilecek.html

Erdem, N. (2016). Büyük ölçekli kamu yatirimlarinin uygulandiği bölgelerdeki taşinmaz değer artişi ve kentleşme üzerinde etkisi: Osmaniye ili örneği. Journal of International Social Research, 9(47), 816-828.

Işık, M. E., & Erdem, N. (2023). Urban transformation applications. Intercontinental Geoinformation Days, 7, 102-105.