Satisfaction research in urban transformation projects: The case of Üsküdar Çamlıca Mosque neighborhood urban transformation project

Main Article Content

Merve Mumcu
Ercenk Ata

Abstract

Urban areas are living and evolving areas. The urbanization process, which begins with migration from rural areas to urban areas, turns the urban area into a collapsed area as it becomes unable to meet the needs of the local people. The physical and social revitalization of these areas, which have become dilapidated, is only possible with an intervention. This intervention is urban transformation. The main purpose of urban transformation applications is; It is the reintegration of living spaces within the city, which are isolated from the city, with the city. This integration should not only be physical and economic but also social and cultural. In this article, the concept of urban transformation, the urbanization process in our country, urban transformation methods are explained, the Üsküdar Çamlıca Urban Transformation Project is examined, and the problems encountered and whether the project has achieved its purpose in terms of citizens are evaluated through surveys. The zoning, lottery and rent problems encountered have been resolved, especially with the contribution of Üsküdar Municipality. A 6-question survey was applied to 120 people. Questions about satisfaction have options ranging from 1 point to 10 points. When the score corresponding to the answers given was calculated and the total average was taken, it was observed that a satisfaction rate of 77% was achieved. This transformation application, which is carried out with the on-site transformation method and revitalization method, affects the local people; It has provided healthy, reliable, earthquake-resistant residences that fit the silhouette of Üsküdar without moving away from living spaces. When these problems were resolved, it was seen that the method applied for this project with a high satisfaction rate was correct.

Article Details

How to Cite
Mumcu, M., & Ata , E. . (2024). Satisfaction research in urban transformation projects: The case of Üsküdar Çamlıca Mosque neighborhood urban transformation project. Advanced Land Management, 4(1), 48–61. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/alm/article/view/1507
Section
Articles

References

Öztaş, N. (2005). Türkiye’de kentsel dönüşüm ve Haliç örneklemesi. [Unpublished master’s thesis, Mimar Sinan Güzel Sanatlar University]

Uzun, C. N. (2006). Yeni yasal düzenlemeler ve kentsel dönüșüme etkileri. Planlama Dergisi, 36(2), 49-52.

Hun Bilen, Ö. (2013). Türkiye’de kentsel dönüşüm: Avrupa örnekleri ile kentsel dönüşümün gelişimi, Ayazma-Tepeüstü örneği. [Unpublished doctoral dissertation, Istanbul Technical University].

Özden, P. P. (2008). Kentsel Yenileme: Yasal Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama, İstanbul: İmge Kitabevi

Lichfield, D. (1992). Urban Regeneration for the 1990s. London Planning Advisory Committee, London.

Kocamem, G. N. (2006). Kentsel dönüşüm süreci Kızılçeşme örneği. [Unpublished master’s thesis, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversity

İslam, T., & Ciravoğlu, A. (2006). Soylulastırma ve İstanbul. Mimarist Dergisi, 6(21), 37-38.

Evin, H. (2021). Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalari: Adiyaman örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 291-328. https://doi.org/10.14520/adyusbd.858267

Şahin, S. Z. (2006). Kentsel dönüşümün kentsel planlamadan bağımsızlaştırılması/ayrılması sürecinde Ankara. Planlama Dergisi, 36, 111-120.

Sekmen, S. (2007). Kentsel dönüşüm üzerine bir model önerisi: İzmir Ferahlı Mahallesi örneği [Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül University].

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=35&RecID=571

Şişman, A., & Kibaroğlu, D., (2009). Dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11, 15 Mayıs 2009, Ankara

https://kadikoygazetesi.com/80462-uskudarda-hem-tapular-teslim-edildi-hemde-yeni-kentsel-donusum-projesinin-temeli-atildi

Kara, G. (2007). Kentsel Dönüsüm Uygulamaları, 11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

Uzun, B., & Çete, M. (2005). Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yasadışı Yerleşim Sorunlarının Çözümü İçin Bir Model Yaklaşımı Önerisi. Jeodezi, Jeonformasyon ve Arazi Yönetim Dergisi, 93, 14-19.

Koç, E., Gül, A., & Demir, H. (2003). Kentsel dönüşümde imar uygulama araçları. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 11-13.

Çağla, H. (2007). Kentsel dönüşüm çalışmalarının mülkiyet kullanımına olan etkisi üzerine bir araştırma ve Konya örneği. [Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversity].

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/uskudar-kentsel-donusum-calismalariyla-one-cikiyor/2953632