Sait Uğur’un İçel’de yaşayan Türk oymakları hakkında araştırmaları üzerine bir inceleme

Authors

  • Hicran Ekici

Keywords:

İçel, Türk Oymakları , Sait Uğur , Yörük, Türkmen

Abstract

Bir milletin kültürü, ait olduğu milletin tarihinden süzülerek gelen maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Bu değerler mümkün olduğunca yaşatılıp gelecek nesillere aktarılabildiği ölçüde ayakta kalmaya devam ederler. Aksi halde küreselleşen çağımızda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır. Türk milleti köklü ve zengin kültürü ile tarihi süreç içerisinde birçok medeniyetin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Öyle ki bugün dünya üzerinde yaşayan gelenek ve göreneklerde Türk kültüründen izler bulmak mümkündür. Türk kültürünün özünü de Türkmen ve Yörük kültürünün oluşturduğu şüphesizdir. Kültürümüzün özünü oluşturan unsurlardan olan Yörüklük ve Türkmenlik tam anlamıyla araştırılıp anlaşılmadan Türk tarihine yön veren güç de tam anlamı ile bilinemeyecektir. Bu nedenle tarih ve folklor araştırmalarına Cumhuriyet döneminden önce başlamış ve dönemine ışık tutacak çok değerli çalışmalar yapmış amatör bir derlemeci olan Sait Uğur’un, İçel’de Yaşayan Türk Oymakları hakkındaki araştırmaları milli kimliğimizin inşasında son derece değerlidir. Bu bağlamda Türkiye’deki sözlü ve yerel tarih çalışmalarında, Sait Uğur’un yapmış olduğu bu araştırmaların yeri ve önemi incelenmeye çalışılmıştır.

References

Kafesoglu, İ. (1958). Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti. Jean Den armağanından Ayrı Basım, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Sümer, F. (1992). Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.

Yalkın, A. R. (1977). Cenup’ta Türkmen Oymakları”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt I

Bilgili, A. S. (2000). Tarsus Türkmenleri (Varsaklar). Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri

Çelik, Ş. (1994). Osmanlı Teşkilatında İçel Sancağı (1500- 1584). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, İstanbul.

Saraçoğlu, H. (1989). Akdeniz Bölgesi. İstanbul: Mili Eğitim Basımevi.

Çelik, Ş. (2000). XVI. Yüzyılda İçel Yörükleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler. Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, Yör-Türk Vakfı, Ankara.

Dere, H., & Çapraz, E. (2021). Sait Uğur’un Türkü Derlemeleri Üzerine Bir İneceleme. Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi, 1(2), 157-180.

Öztelli, C. (1980). Büyük Folklorcu Derğerli Dost Sait Uğur. Çağrı Dergisi, 267

Uğur, S. (1938). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, I, 11

Yalkın, A. R. (1977). Cenup’ta Türkmen Oymakları. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt II

Uğur, S. (1939). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, II, 13

Uğur, S. (1939). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, II, 14-15,

Uğur, S. (1939). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, II, 16

Uğur, S. (1939). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, II, 19,

Uğur, S. (1939). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, II, 20

Uğur, S. (1939). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, II, 23

Uğur, S. (1940). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, III, 25

Uğur, S. (1940). İçel’de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler Adet ve Ananeleri. İçel Halkevi Dergisi, III, 27

Demir, A. (2000). Bozdoğan Yörükleri ve Tarihi Gelişimi. Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, Yör-Türk Vakfı, Ankara.

Bulduk, Ü. (2000). Bozdoğan Yörükleri ve Yaylak-Kışlak Sahaları. Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Yör-Türk Vakfı.

Downloads

Published

2023-10-12

Issue

Section

Articles