Makale Değerlendirme Süreci

İçel Dergisi’nde “Çift Taraflı Kör Hakemlik” uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik vb.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir.
Derginin odak ve kapsamına giren konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirme için kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın konusunda uzman hakemlere gönderilmekte ve en az iki hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak reddedilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. 10 gün içinde istenen düzeltmeleri dikkate alarak sorumlu yazar tarafından kontrol edilmiş ve geri gönderilmiş makaleler dergide basılır.

 1. Aynı makale farklı dergilerdeki yazıları kabul edilmeyecektir.
 2. İçel Dergisi kapsamı dışındaki içeriğe sahip gönderimler inceleme için değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Tüm gönderimler çift kör hakemli olarak incelenecek.
 4. Tüm makalelerin orijinal içeriğe sahip olması bekleniyor. Daha önce yayınlanmış olmamalı ve incelemeye alınmamalıdır.
 5. Dergi en az iki bağımsız hakeme gönderilmektedir. Tüm gönderimler çift kör hakem incelemesine tabidir.
 6. Tüm yayın kararları, hakemlerin raporlarına dayanarak, derginin editörler tarafından yapılır.
 7. Gönderilen tüm yazılar ve hakemlik raporları, günlüğe göre arşivlenir. Gönderilenler yayınlanmasa da iade edilmez.
 8. İçel Dergisi’nde yayımlamaktan vazgeçmek isteyen yazarlar editör kuruluna başvurmak zorundadırlar.
 9. Makalelerin yazı kalitesinden yazarlar sorumludur.
 10. İçel Dergisi ücretsizdir, bu nedenle İçel Dergisi yazarlara telif ücreti ödemeyecektir.
 11. İmzalanmış bir Telif Hakkı Atama Formu, kağıtla birlikte gönderilmelidir.