Dergi Hakkında

Yayıncı: Atlas Akademi

E-ISSN: 2791-8599

Yayın Dili

Dergiye Türkçe çalışmalar kabul edilmektedir.

Yayın Sıklığı

İçel Dergisi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanmaktadır. Editör kurulu derginin yayınlanma sıklığını değiştirebilir.

HEDEF

“İçel Dergisi” 2021 yılında yayın hayatına başlayan hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir. Yayın dili Türkçedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. Mersin ili ve buraya bağlı olan yerleri konu olan, bilimsel yöntemlerle Mersin’in kentsel unsurlarına dair yeni veriler ortaya koyan, akademik çalışmalar için bir platform oluşturmayı ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı, kentin tarihsel ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmayı, Mersin’in ve buraya bağlı olan yerlerle ilgili tarihi, kültürel, ekonomik, coğrafi, sanat tarihi vb. alanda araştırmalar yapılarak şehir tarihine ulusal düzeyde katkıda bulunmayı ve şehrin tarihi gelişimi hakkında bilgilerin bilimsel ve özgün olarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Mersin’i ve buraya bağlı yerleri konu alan, şehrin tarihsel, kültürel, ekonomik, siyasal, ekonomik, idari, sanat tarihi, arkeoloji, kentsel sorunlar, turizm vb., alanlarda yapılan çeşitli konularda yazılmış makaleleri yayınlamaktadır. İçel Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Dergimizde tüm yazarlar için ORCID ID numarası zorunludur. ORCİD İD numaranızı https://orcid.org/register adresinden alabilirsiniz.

"İçel Dergisi" Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AMAÇ

İçel Dergisi, bilimsel yöntemlerle Mersin’in kentsel unsurlarına dair yeni veriler ortaya koyan, akademik çalışmalar için bir platform oluşturmayı ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı, kentin tarihsel ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Mersin ilini ve buraya bağlı olan yerlerin dünden bugüne kadarki tarihsel geçmişi, şehir ile ilgili tarihi, kültürel, ekonomik, siyasal, idari, sanat tarihi, arkeoloji, kentsel sorunlar, turizm vb. alanlarda yapılan araştırma, yorum ve değerlendirmeler başta olmak üzere çeşitli konularda yazılmış makaleleri yayımlar.