İçel’in iklimi değişiyor mu? Genel bir değerlendirme

İçel iklim

Authors

  • Muhammet Topuz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
  • Murat Karabulut 2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Kahramanmaraş/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-1456-6908

Keywords:

Climate, Climate change, İçel, Trend analysis

Abstract

İçel, coğrafi konumu itibariyle küresel iklim değişikliğine açık ve hassas bir lokasyonda yer alır. Genel olarak bölgede Akdeniz iklimi görülmektedir ancak eğilim analizleri farklılaşmanın belirtilerini ortaya koymaktadır. Literatürdeki çalışmalardan elde edilen bulgulara göre özellikle iklimin iki önemli elemanı olan yağış ve sıcaklıkların eğilimi son derece önemlidir. Çünkü yağış miktarlarının ve zamana dağılımlarının değişmesi, sıcaklıkların artma eğilimi göstermesi, bölgede beşerî faaliyetlerin iklimle uyumunun gözden geçirilmesini zorunlu kılar. Hızla artan nüfus ve şehirleşmeye bağlı olarak betonlaşmanın büyümesi yağışların yüzeysel akışını güçlendirerek sızmayı azaltmış, dolayısıyla sel ve taşkınların olumsuz etkilerini arttırıcı bir etken olmuştur. Tüm bu nedenlerden dolayı İçel ikliminin ve eğiliminin derleme bir çalışma olarak sunulması hedeflenmiştir. Sonuç olarak oldukça geniş bir literatürün varlığı tespit edilmiş ve bunun alınacak tedbirler bağlamında iyi bir altlık sağladığı görülmüştür.

Author Biography

Murat Karabulut, 2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Kahramanmaraş/Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Geography Kahramanmaraş/Turkey, Prod. Dr. 

Downloads

Published

2022-02-22

Issue

Section

Articles