Danyal Peygamber Türbesi (Makam-ı Danyal Camii)

Authors

  • Halil Dündar Cangüven
  • Hayriye Cangüven
  • Zerrin Yorulmaz
  • Mustafa Çağlar Yorulmaz
  • Tülay Balcı
  • Yusuf Baltacıoğlu
  • Serkan Baya

Keywords:

Hz. Danyal Peygamber , Tarsus, İnanç turizmi

Abstract

Tarihi çok uzun yıllara dayanan Mersin ilinin Tarsus ilçesi tarihi ve kültürel yapısıyla Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biridir. Tarsus inanç turizmi açısından da oldukça uğrak mekânlar arasındadır. Hz. Danyal Peygamber Makamı, Bilal-ı Habeşi Mescidi, ST. Paul Kilisesi, ST. Paul Kuyusu, Eshab-ı Kehf ve Ulu Camii Tarsus’un ilgi odaklarındandır. Hz. Danyal Peygamber Makamı kazıları Mart 2006’da Tarsus Belediyesi tarafından aynı yerdeki 1857 yılında yapılan Makam Cami’nin doğu tarafındaki avluda başlatılmıştır. Araştırmalar Tarsus Müze Müdürlüğü de kurtarma kazılarıyla devam etmiştir. Bu çalışmanın amacı, dijital platformlarda ve akademik yayınlarda Hz. Danyal Peygamber ile ilgili çalışmaların bir araya getirilerek analiz yapmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi benimsenmiştir. Araştırmalar sırasında elde edilen veriler tablolar halinde gösterilmiştir. Hz. Danyal Peygamber ile ilgili doğrudan yapılan akademik çalışma sayısının 6, dijital yayın sayısının 12 olduğu belirlenmiştir. Dini ve kültürel değerleri bir arada barındıran ve inanç turizminin merkezlerini oluşturan yapılar mutlaka daha ön plana çıkarılmalıdır. Gerçek ve sanal ortamlarda görünürlüklerinin arttırılması değerlerin yaşaması, kültürün korunması, turizmin canlanması, ekonomik katkıların artması ve daha çok bireye ulaşma gibi birçok faydayı beraberlerinde taşıyacaktırlar.

References

İşbilir, S., Sönmeztürk, G., & Savari, M. (2023). Tarsus yöresinde mitolojik figürlerden olan Şahmeran’in Mersin olgunlaşma enstitüsü çalışmalarındaki yeri. Folklor Akademi Dergisi, 6(2), 464-483. https://doi.org/10.55666/folklor.1264473

Gündaş, M. S. (2004). Tarsus' un 338 Numaralı Şer'Iyye Sicili (H. 25 Şa'Ban 1311-6 Şevval 1312/M. 6 Eylül 1893-1 Şubat 1895). [Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi].

Bilgili, A. S. (2001). Osmanlı döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri: Sosyo-ekonomik tarih. Kültür Bakanlığı.

https://web.archive.org/web/20141221122948/http:/www.sorularlaislamiyet.com/article/14189/hz-yusa-ve-hz-danyal-aleyhimesselam-hakkinda-genis-bilgi-verir-misiniz.html

https://mersin.ktb.gov.tr/TR-73394/inanc-turizmi.html

http://www.tarsus.gov.tr/makam-i-danyal-camii-danyal-peygamber-turbesi

Yildiz, A. (2008). Tarsus Makam-ı Danyal Camii Kurtarma Kazısı. Arkeoidea, 13-15.

Eser, E. (2015). Tarsus, Makam Camii Hz. Danyal Makam Türbesi Kazısı. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38(2), 1-34.

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.

Labuschagne, A. (2003). Qualitative research: Airy fairy or fundamental. The Qualitative Report, 8(1), 100-103.

Geray, H. (2006). Toplumsal arasţırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giris ̧: iletisi̧m alanından örneklerle. Siyasal Kitabevi.

Özdemir, C. (2014). Fransız Milli Kütüphanesinde bulunanSefernâme (Turc-127) el yazmasının minyatürleri. [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi].

Çağlar Abiha, B. (2014). Anadolu Türk Kültür Geleneğinde Şahmaran.

Eser, E. (2015). Tarsus, Makam Camii Hz. Danyal makam türbesi kazisi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38(2), 1-34.

Akyol. A. A., Kadıoğlu, Y. K., Albuz, G., (2020). Tarsus Makam-ı Danyal Cami Arkeometrik Çalışmaları. 24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 12.

Erkaya, H. (2021). Medeniyet Değerlerimiz İslamiyet Öncesi Anadolu Kültür Mirası.

https://www.bursadabugun.com/haber/peygamber-kabrinin-bulundugu-camiye-restorasyon-388551.html

https://www.mersinhaber.com/haber-hz-danyal-makami-goz-kamastirdi/345580

https://www.evrensel.net/haber/328776/kadim-sehir-tarsus

https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/efsaneler-sehri-tarsus-antik-kent-elaiussa-sebaste-40969438

https://on5yirmi5.com/inanc/dinler/tarsusa-peygamber-turbesi/

https://www.mersinhaber.com/video-danyal-peygamberdiclenin-hikayesi/437

https://www.hurriyet.com.tr/lezizz/galeri-inanc-turizmiyle-taninan-tarsus-simdi-de-gastronomi-turizmine-el-atti-41555617

https://www.gunebakis.com.tr/haber/12932857/tarsusun-buyuk-kazanci

https://onedio.com/haber/tarsus-un-gizemli-rotasi-danyal-peygamberin-makami-na-mistik-bir-yolculuk-1152124

https://www.haber7.com/guncel/haber/3344456-peygamberler-makaminda-alkollu-mekan-bir-an-once-kapatilmali

https://www.urfadasin.com/diyarbakirdan-sonra-tarsus-da-kendini-peygamberler-sehri-ilan-etti

https://www.eskisehirhaber26.com/mersinde-bulunan-danyal-peygamberin-makami-ilgi-odagi

Okuyucu, A., & Somuncu, M. (2013). Türkiye’de inanç turizmi: bugünkü durum, sorunlar ve gelecek. In International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9(12), 627-643.

Cangüven, H. D., Taş, G., Dağdelen, E. N., Kaçan, H., Durduran, İ., Cangüven, H., ... & Göçer, A. (2022). Eğitimde Kültür, Dil ve Türkçe İlişkisi, Karşılaştırma Çalışması. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(13), 258-296.

Henderson, J. C. (2003). Managing tourism and Islam in peninsular Malaysia. Tourism Management, 24(4), 447-456. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00106-1

Kilbacak, A., Güldüren, M., Köroğlu, H. Y., & Cangüven, H. D. (2019). Devlet ve özel fen liselerine devam eden öğrencilerin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerinin karşilaştirilmasi (Mersin ili örneği). 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 315-335.

Yarımsakal, G. (2019). Küreselleşme, Reklamlar ve Kültürel Emperyalizmin Etkileri. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1), 101-118.

Gündel, N. (2010). Kültürel küreselleşmenin reklam mesajlarına yansımaları. [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].

Çamdereli, M. (2013). Reklamın Görme Dediği. Avrupa Yakası Yayıncılık. İstanbul.

Cangüven, H. D., Taşçıoğlu, A., Yılmaz, T., Topuz, Y. E., Tosun, K. S., Cangüven, H., ... & Sobe, D. A. (2022). Mutfak Kültürü ve Türkçenin Kullanımı Arasındaki İlişki. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(13), 176-212.

Cangüven, H., Cangüven, H. D., Baya, A. E., Demirkol, Ö., & Çetin, İ. B. (2023). Lise öğrencilerinin çevre bilinci. İçel Dergisi, 3(1), 1-13.

Kurtdaş, E. M. (2021). Reklamlar eğitimde bir araç olarak kullanilabilir mi?. Sosyolojik Düşün, 6(1), 43-65. https://doi.org/10.37991/sosdus.939981

Downloads

Published

2024-05-23

Issue

Section

Articles