Adana Vilayet Salnamelerine göre 19.yüzyıl sonlarında Gülnar Kazası

Authors

  • Mustafa Fırat Gül

Keywords:

İçel, Silifke, Mersin, Tarih, Salname

Abstract

Gülnar dahil olmak üzere Mersin’in ilçelerinin tarihi hakkında son zamanlarda birçok yayın yapılmaktadır. Yerel tarihe katkıda bulunması amacıyla Adana Vilayet Salnamelerine göre Gülnar Kazası hakkında araştırma yapılmıştır. Bahsi geçen salnamelerde Gülnar, Silifke sancak merkezinin güney batısındadır. Gülnar, Bozağaç, Zeyne ve Yörükan isimlerinde dört nahiyeden müteşekkil kazanın merkezi Gilindire İskelesi’dir. Kazada bir cami, bir mescit, bir tekke, kırk dükkân ve bir sıbyan mektebi bulunmaktadır. Kazada yaşayanların tamamına yakını çiftçilik (daha çok bağcılık), hayvancılık (küçük baş) ve kereste ticaretiyle geçimini sağlamaktadır. Ürünlerin ihtiyaç fazlası Gilindire, Ovacık, Çağlak ve Babadil iskelelerinden ihraç edilir. Gülnar Kazası’nın 1890 sonlarındaki nüfusu 18 bin civarındadır. Nüfusun tamamına yakını Müslüman iken ancak %2’si Hristiyan’dır.

Downloads

Published

2022-02-22

Issue

Section

Articles