Kültürel miras örneği Özbek Köyü İlkokul Binası

Authors

  • Hakan Bozoğlan
  • Esmanur Demirpençe
  • Nuray Çeliktaş

Keywords:

Sözlü tarih , Özbek köyü , İlkokul, Taş bina

Abstract

Sözlü tarih, tarihe tanıklık etmiş insanlarla onların anıları hikayeleri ve gözlemlerini gelecek nesillerle buluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. Geçmiş ve bugün arasında bir köprü işlevi görmektedir. Özbek köyü, Mersin ili Tarsus ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Özbek köyü ilkokul binası Geç Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen ilkokul yapıları ile benzer özellikler gösteren tarihi dokuya sahip bir binadır. Bu bağlamda Özbek köyü ilkokul binasının tarihi yapısı ile ilgili görüşlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaca uygun olarak, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi çerçevesinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Özbek köyünde yaşayan yaşları 80 ile 85 arasında değişen 3 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar şöyledir: Kişilerin Özbek köyü okulu tarihi hakkında ortak tarihi bilgilere sahip olduğu söylenebilir. Okul binasının askeri ve eğitim amaçlı kullanıldığı belirtilebilir. Köylerden yaya ve eşeklerle öğrenciler geldiği ifade edilebilir. Okul binasının çeşitli tadilatlardan geçerek günümüzde de eğitim- öğretime devam ettiği söylenebilir.

Downloads

Published

2022-09-08

Issue

Section

Articles