Nükleer tesislere genç bakış

Authors

  • Mert Kırsever Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
  • Sude Naz Karataylı Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
  • Ezgi Su Aydoğan Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
  • Halil Dündar Cangüven
  • Remzi Burçin Çetin TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Keywords:

Nükleer tesisler , Enerji , Radyasyon , Lise, Metafor

Abstract

Her olayın gerçekleşebilmesi için mutlaka bir miktar enerji olması gerekmektedir. Bu enerji de çeşitli yollarla üretilmektedir. Gerek doğal yollarla gerekse de farklı sanayi kollarında fosil yakıtlar kullanarak üretilmektedir. Nükleer tesislerde atomun içindeki enerji kullanılır. Bu enerji çok yüksek olduğundan üretilen enerji de çok yüksek olmaktadır. Araştırmanın deseninde nitel yöntemler olgubilim (fenomenoloji) yer almaktadır. İçerik analizi ile elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak frekans ve yüzde değerleriyle yuvarlanarak ifade edilmiştir. Metafor formlarında gerekçe gösterilmeyen ifadeler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışmanın güvenilirlik Miles ve Huberman’ın geliştirdiği yöntemle belirlenmiş, Radyasyon ile ilgili 96, nükleer tesisler ile ilgili 113, enerji ile ilgili 103 ve toplamda 312 metafor katılımcılar tarafından üretilmiştir. Nükleer tesisler ile ilgili güvenilirlik 0.90, enerji ile ilgili güvenilirlik 0.92, radyasyon ile ilgili güvenilirlik 0.91, çalışma genelinde ise 0.91 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya toplam 517 öğrenci katılmıştır. Bunların (f:329) 64%’ü kız öğrencilerden oluşurken, (f:188) 36%’sı ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Ttesti sonucunda metaforlar arasında anlamlı farklar bulunamamıştır. Sınıf seviyeleri ve lise türleri bakımından anlamlı farklar bulunmuştur. Çalışmanın örnekleminde ise kolay ulaşılabilir örneklem yer almaktadır.

Downloads

Published

2022-09-08

Issue

Section

Articles