Yeni nesil matematik sorularının ortaokul öğrencilerinin psikolojisine etkisi

Authors

Keywords:

Matematik, Psikoloji, Yeni nesil sorular

Abstract

Matematik hayatın her alanında karşılaşılan bir ders daha doğrusu bir bilim dalıdır. Bu çalışmanın amacı, yeni nesil matematik sorularının ortaokul öğrencilerinin psikolojilerine etkisinin görüşme yoluyla belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden fenomenoloji (Olgubilim) kullanılmıştır. Görüşmeciler ana özellikleri seçilirken amaca göre olmasına dikkat edilmiştir ve katılımcılar seçilirken amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinde görüşme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılandırılmış görüşme formunun kullanılması uygun görülmüştür. Verilerin analizinde İçerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin analizinde İçerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Katılımcıların yeni nesil matematik soruları hakkında oluşturduğu ortak kodu “Güzel”, yeni nesil matematik sorularının katılımcıların psikolojilerini nasıl etkilediği hakkında oluşturduğu ortak kodu “Kötü etkiliyor, çözebilmek ve mutlu olmak”, eski tip ve yeni nesil soruların zorluklarının kıyaslanması ile ilgili oluşturduğu ortak kodları “Anlama zorluğu, eski tip daha kolay, hikaye olmazdı, hikaye katılıyor”, yeni nesil matematik sorularının günlük yaşamlarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu hakkında oluşturduğu ortak kodu “Günlük yaşamla ilişkili oluyor”, yeni nesil matematik sorularının matematik derslerine olan bakış açılarını nasıl değiştirdiği hakkında oluşturduğu ortak kodu “Kötü etkilediğini düşünmek”, yeni nesil matematik sorularının matematik dersindeki başarılarını nasıl etkilediği ile ilgili oluşturduğu ortak kodu “Kötü etkiliyor” şeklinde belirlenmiştir. Yeni nesil soruların pozitif etkilerinin bireylere detaylı açıklanması ve bu yönde tutumlar sergilemesi ve bireylerin yeni nesil matematik sorularını çözerken kendilerine ait çözüm teknikleri geliştirmelerinin sağlanması olumlu etkiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Downloads

Published

2022-09-08

Issue

Section

Articles