İçil (İçel) ismi ve İçel tarihine dair kısa bir malumat

Authors

  • Sefa Alp Aksaray University

Keywords:

İçel ismi, Silifke, İçel ili

Abstract

İçel, arşiv belgelerinde ve tarihi kaynaklarda genellikle “İç-il” olarak geçmekte olup, daha sonraları İçel olarak söylenegelmiştir. 1472 yılında Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden, Gedik Ahmet Paşa tarafından alınarak Osmanlı topraklarına katılan Silifke ve çevre yerleşim merkezleri İç-il adıyla sancak biçiminde teşkilatlandırılmıştır. Selçukluların başkenti olan Konya vilayeti tarafından bakıldığında sancağın dağ içinde görülmesinden dolayı buraya “İç-il" denildiği salnamelerde geçmektedir. 1924 yılında sancak kuruluşlarının tamamen kaldırılması ile vilayet deyimi kullanılmaya başlanmış, İçel sancağı da İçel vilayetine dönüşmüştür. Sancağının merkezi Silifke olmuş, Anamur, Gülnar ve Mut Silifke’ye bağlanmıştır. 1933 yılında çeşitli sebeplerle Mersin vilayetiyle İçel vilayetinin birleştirilmesine karar verilmiş, Mersin merkez olmak üzere İçel vilayeti kurulmuştur. Bu yıllarda Silifke, İçel vilayetine bağlı bir ilçe konumuna düşürülmüştür.

Downloads

Published

2021-08-26