İçel İli jeolojisine ve jeolojik sorunlarına genel bir bakış

Authors

  • Aydın Alptekin
  • Murat Yakar

Keywords:

İçel, Jeoloji, Toros Dağları, Jeolojik sorunlar

Abstract

Bu çalışmada genel olarak İçel ilinin jeolojik yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Oldukça engebeli bir yapıya sahip olan çalışma alanı Toros Dağları ile Akdeniz arasında kalmaktadır. İçel, Alp-Himalaya Orojenik Kuşagı’ nın önemli noktalarından birisidir. İçel ilinin jeolojik yapısı Kaledoniyen, Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinin etkisi altında kalmıştır. Bölgede bulunan Ecemiş Fay Zonu ve Kırkkavak Fayı bölgenin tektoniğini ve jeomorfolojisini kontrol etmektedir. Bölgede pek çok karstik unsur yer almaktadır ve bölge karmaşık bir jeolojik yapıya sahiptir. Pre-Kambriyen’den Kuvaterner’e kadar geniş zaman aralığında oluşmuş olan kayaçlara sahiptir. Bölge için yapılmış olan mühendislik çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek olan projelerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bölgenin jeolojik yapısının iyice anlaşılması gerekmektedir. Bölge için hazırlanmış olan jeolojik haritaların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Downloads

Published

2021-09-03