Tarsus Karabucak (Okaliptüs) Ormanı

Authors

  • Serkan Baya
  • Cuma İvrendi
  • Bayram Duman

Keywords:

Okaliptüs , Karabucak, Tarsus

Abstract

Okaliptüs, 19. yy. dan itibaren önce Avrupa sonrasında Amerika ve Avrupa tarafından Akdeniz’e, oradan da Doğu’ya yayılmıştır. 1870’lerden itibaren Okaliptüsün kuru ve yaş yapraklarından elde edilen esans üst solunum yolları enfeksiyonları ve öksürük için tedavide kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı’da bu ağacın bataklık kurutma amacıyla ilk kullanımı 1880’lerde Rusya ve Doğu Avrupa’dan Filistin’e içinde bulundukları kötü durumdan kaçan Yahudilerin başlattığı göç hareketinin bir kolu Hayfa’nın güneyinde Gedera kolonisini kurmuştur. Birçok kullanım alanı olsa da Türkiye’de planlı ilk ekimi 1939 yılında oldu. Karabucak Ormanı, ilimizin Tarsus ilçesinde olup okaliptüs ağaçlarından oluşmaktadır. Okaliptüs ağaçlarından ormanlık alanların kurulması, Cumhuriyet’in ilanından sonra 1939 yılında başlandı ve bu ormanda ilk kesim 1945’te yapıldı. Buradaki orman alanı Karabucak ve Aynaz bataklıklarını kurutmak amacıyla yapıldı. Günümüzde Ülkemizdeki okaliptüslerin yüzde 6’sı burada yetiştirilmektedir. Birçok alana hizmet eden bu orman ekoturizm ve eğitim içinde Mersin için önemli bir kazançtır. Türkiye’de kıyı bölgelerde olan bu ormanlar 20 bin hektardan fazladır, sadece Karabucak’ta 1200 hektar orman vardır. Bu ağaçların ülkemizde ana kullanım alanları; kâğıt ve ambalaj sanayisi, yakacak odun, kerestelik odun, maden direği, tel direği, bayrak direği, çit kazığı, rüzgâr perdesi, odun kömürü, arılar için nektar ve yapraklarından tıbbi ve kozmetik amaçlı yağ üretimi şeklindedir.

References

Yıldızbakan, A., Saraçoğlu, Ö., & Özkurt, A. (2007). Okaliptüs (Eucalyptus Camaldulensis Dehn.) Baltalıklarında Hacim ve Kuru Madde Hâsılat Araştırmaları. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:343, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayın No:45, Teknik Bülten No: 27, Tarsus, 201 sayfa

Gürses, M. K., Gülbaba, A. G., & Özkurt, A. (1995). Türkiye’de okaliptüs yetiştiriciliğinin geliştirilmesi hakkında rapor, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü.

Gökçe, N., & Karlıkaya, E. (2002). Okaliptüs (Eucalyptus globulus): Sıtma Ağacı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19(3-4), 189-194.

Penfold, A. R. & Willis, J. L. (1961). The Eucalypts, Interscience Publishers, New York.

Okaliptüs Ağacı, Ticaret ve Ziraat Nezareti Kütüphanesi- Yay. No. 3, Serviçen matb., İstanbul, 1914.

Okaliptüs Raporu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Vekâleti Neşriyatı, Ankara.

Almond, İ. & Genç, Ç. B. (2003). Buda Masalları, Arabistan Rüyaları: Joyce ve Doğu Tasvirleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (15), 249-260.

Ünalan, A. (1943). Sıtma, Titaş Bas., Ankara.

Ay, N., Topaloğlu, E., & Tan, H. (2008). Okaliptüs Odununun Bazı Fiziksel, Mekanik Özellikleri ve Kullanım Alanları. I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, Adana, 78-83.

Özgün, C. (2013). Osmanlı Ağaç Kültüründe Yeni ve Egzotik Bir Tür: Okaliptüs. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 13(26), 5-29.

Algan, Ö. (2006). XIX. Yüzyılda Batılılaşma Etkisiyle Osmanlı Sarayına Giren Mobilyanın Gelişimi: Dolmabahçe Sarayı Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

B.O.A., Y.PRK.UM. 1/ 86, 23 RA 1297, 5 Mart 1880.

Oğuz, M. (2007). II. Abdülhamid’e Sunulan Layihalar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

Adali, F. (1945). Sağlık Ağacı-Bizde Okaliptüs. İktisadi Yürüyüş, 94-96.

Unat, E. K. (1999). Sıtmanın Tarihi, Sıtma Bilimi. 1. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, 1- 9.

Toker, R. (2014). Türkiye'de Okaliptüs (E. rostrata)'ün maden direği bakımından teknik özellikleri hakkında araştırmalar. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 2 (1), 120-152

Ayata, Ü. (2008). Okaliptüs (Eucalyptus Camaldulensıs ve Eucalyptus Grandıs)’ün Odun Özellikleri ve Kağıt Endüstrisinde Kullanımının Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Bal, B. C. (2011). Okaliptüs (Eucalyptus grandis) odununun fiziksel ve mekanik özellikleri ve lamine ağaç malzeme üretiminde kullanılması üzerine araştırmalar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi.

https://doa.ogm.gov.tr/Sayfalar/Kurulusumuz/GenelBilgiler.aspx

Downloads

Published

2023-03-30

Issue

Section

Articles