COVID-19 Karantina Sürecinin NO2 Yoğunluğu Üzerine Etkisi: Konya İli Örneği

Authors

  • Bilge BÜTÜN

Abstract

Covid-19 pandemi süreci halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmakla beraber küresel anlamda ekonomik kayıplara da sebep olmuştur. Türkiye’de de çeşitli önlemler alınmıştır. Belli dönemlerde karantina önlemleri alınmış, insanlar evlerine kapanmıştır. Karantina süreçlerinde hava kalitesinde bazı değişiklikler gözlenmektedir. Bu çalışmada Sentinel-5P TROPOMI cihazından alınan uydu verileri kullanılarak Konya ilinde Covid-19 pandemi süreci öncesi Nisan-Mayıs 2019 tarihleri ile Nisan-Mayıs2021 Covid-19 pandemi süreci NO2 yoğunlukları baz alınarak karşılaştırılmıştır. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen tam kapanma uygulaması NO2 seviyelerinde istatiksel olarak düşüşlerin görülmesinde önemli bir faktör olarak düşünülmektedir.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

BÜTÜN, B. (2021). COVID-19 Karantina Sürecinin NO2 Yoğunluğu Üzerine Etkisi: Konya İli Örneği. International Geoinformatics Student Symposium (IGSS), 1(1), 63. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/igss/article/view/15

Issue

Section

Articles