Vol. 3 No. 2 (2023)
Articles

The Use of Terrestrial Laser Scanning Technology in the Documentation of Cultural Heritage: The Case of Bezmialem Valide Sultan Fountain

Published 2023-09-30

Keywords

 • 3-Dimensional Model,
 • CloudCompare,
 • Lidar,
 • Terrestrial Laser Scanning,
 • Cultural Heritage

How to Cite

Sarıtaş, B., Aydar, U., & Karademir, B. . (2023). The Use of Terrestrial Laser Scanning Technology in the Documentation of Cultural Heritage: The Case of Bezmialem Valide Sultan Fountain. Advanced LiDAR, 3(2), 62–69. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/lidar/article/view/1177

Abstract

In order to ensure that the structures are repaired again as a result of possible natural disasters and day-to-day wear and tear of historical structures, it is necessary to create 3-dimensional models. One of the methods used in the realization of this model is terrestrial laser scanning. As a result of scanning the historical structures in question in different sessions with the terrestrial laser scanning method, a point cloud is obtained and used in relay studies. The filtering process is performed first for the use of point clouds. The filtering process was carried out by removing the point data found in the environment during the scanning of the structure to be studied and which were considered noise in our study. In our study, CloudCompare software was used in order to turn the point clouds obtained as a result of different sessions and the filtering process completed into a single structure. In order to combine the point clouds, control points established before the scanning process started and natural points located on the structure were used.

References

 1. Alptekin, A., & Yakar, M. (2020). Kaya bloklarının 3B nokta bulutunun yersel lazer tarayıcı kullanarak elde edilmesi. Türkiye LİDAR Dergisi, 2(1), 1-4.
 2. Alptekin, A., Fidan, Ş., Karabacak, A., Çelik, M. Ö. & Yakar, M. (2019). Üçayak Örenyeri'nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. Turkey Lidar Journal, 1(1), 16-20.
 3. Altuntaş C. & Yıldız F. (2008). Yersel Lazer Tarayıcı Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarının Birleştirilmesi. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 98, 20-27.
 4. Balcı, D. (2022). Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Lazer Tarayıcıların Kullanılması. Türkiye Lidar Dergisi, 4(1), 27-36
 5. Boehler, W. & Marbs, A. (2002). 3D Scanning Instruments. In Proceedings of International Workshop on Scanning for Cultural Heritage Recording – Complementing or Replacing Photogrammetry. Corfu, Greece, September, 1 – 2.
 6. Erdoğan, A., Kabadayı, A. & Akın, E. S. (2021). Kültürel Mirasın Fotogrametrik Yöntemle 3B Modellenmesi: Karabıyık Köprüsü Örneği. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 3(1), 23-27. DOI: 10.51534/tiha.911147
 7. Fidan, Ş. & Ulvi, A. (2022). Tarsus Aziz Pavlus Kilisesinin Yersel Lazer Tarama Teknikleri ile Üç Boyutlu Modelinin Oluşturularak Sanal Gerçekliğe Hazırlamanın Değerlendirilmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 4(2), 60-70
 8. Forkuo E. K. & King B. (2004). Automatic Fusion of Phtogrammetric Imagery And Laser Scanner Point Cloud, ISPRS XXth Congress, Commission 4, s.921-926, Istanbul, 12-23 July.
 9. Gümüş, K. & Erkaya, H. (2007). Mühendislik Uygulamalarında Kullanılan Yersel Lazer Tarayıcı Sistemler. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara
 10. Kanun, E., Metin, A. & Yakar, M. (2021). Yersel Lazer Tarama Tekniği Kullanarak Ağzıkara Han’ın 3 Boyutlu Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 3(2), 58-64. DOI: 10.51946/melid.1025856
 11. Kaya, Y., Şenol, H. İ. & Polat, N. (2021b). Threedimensional modeling and drawings of stone column motifs in Harran Ruins. Mersin Photogrammetry Journal, 3(2), 48-52.
 12. Kaya, Y., Polat, N., Şenol, H. İ., Memduhoglu, A. & Ulukavak, M. (2021). Arkeolojik kalıntıların belgelenmesinde yersel ve İHA fotogrametrisinin birlikte kullanımı. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3(1), 09-14
 13. Kabadayı, A. (2023). Yersel lazer tarama yöntemi ile röleve ve restütasyon projelerinin hazırlanması; Akşehir kale kalıntısı örneği. Türkiye LİDAR Dergisi, 5(1),17-25.
 14. Korumaz, A. G., Dülgerler, O. N. & Yakar, M. (2011). Kültürel Mirasin Belgelenmesinde Dijital Yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 26(3), 67-83.
 15. Liu, X. (2008). Airborne LiDAR for DTM generation: Some critical issues. Progress in Physical Geography, 32(1), 31-49.
 16. Lichti, D. D. & Gordon, S. J. (2004). Error Propagation in Directly Georeferenced Terrestrial Laser Scanner Poin Clouds for Cultural Heritage Recording, Proceedings of FIG Working Week, s.on CD, Athens, Greece, 22-27 May.
 17. Meng, X., Currit, N. & Zhao, K. (2010). Ground filtering algorithms for airborne LiDAR data: A review of critical issues. Remote Sensing, (2), 833-860.
 18. Memduhoglu, A., Şenol, H. İ., Akdağ, S. & Ulukavak, M. (2020). 3D Map Experience for Youth with Virtual/Augmented Reality Applications. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 5(3), 175-182.
 19. Mettenleiter, M., Härtl, F., Frölich, C. & Langer, D. (2000). Imaging Laser Radar for 3DModelling of Real World Environments. Internat. Conference on OPTO/IRS2/MTT. Erfurt, Germany, May 9 – 11
 20. Mills, J. & Barber, D. (2003). An Addendum to the Metric Survey Specifications for English Heritage – the collection and archiving of point cloud data obtained by terrestrial laser scanning or other methods. Version 11/12/2003.
 21. Polat, N., Önal, M., Ernst, F. B., Şenol, H. İ., Memduhoglu, A., Mutlu, S., ... & Kara, H. (2020). Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 55-59.
 22. Polat, N. & Uysal, M. (2016). Hava Lazer Tarama Sistemi, Uygulama Alanları ve Kullanılan Yazılımlara Genel Bir Bakış
 23. Sarı, B., Hamal, S. N. G. & Ulvi, A. (2020). Documentation of complex structure using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry method and Terrestrial Laser Scanner (TLS). Turkey Lidar Journal, 2(2), 48- 54.
 24. Staiger, R. (2003). Terrestrial Laser Scanning Technology, Systems and Applications, FIG Regional Conference. Marrakech, Morocco, December 2-5, 2003.
 25. Şenol, H. İ., Polat, N., Kaya, Y., Memduhoğlu, A. & Ulukavak, M. (2021). Digital documentation of ancient stone carving in Şuayip City. Mersin Photogrammetry Journal, 3(1), 10-14.
 26. Ulvi, A. & Yiğit, A. Y. (2019). Kültürel Mirasın Dijital Dokümantasyonu: Taşkent Sultan Çeşmesinin Fotogrametrik Teknikler Kullanarak 3B Modelinin Yapılması. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 1-6.
 27. Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A. Y. & Kaya, Y. (2020). İHA ve yersel fotogrametrik teknikler kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu nokta bulutu ve modelinin üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 28. Us, H., Köse, S. & Bıyık, M. E. (2022). Antik Mezar Taşlarının Yersel Lazer Tarama (YLT) Yöntemi ile Üç Boyutlu (3B) Belgelenmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 4(1), 11-16
 29. Yakar, M., Yıldız, F. & Yılmaz, H. M. (2005). Tarihi ve Kültürel Miraslarin Belgelenmesinde Jeodezi Fotogrametri Mühendislerinin Rolü. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.
 30. URL-1: turanakinci.com (2023). “Beşiktaş Valideçeşme Bezmialem Çeşmesi”. (Date of Access: 17.06.2023). https://www.turanakinci.com/portfolio-view/besiktas-validecesme-bezmialem-cesmesi/
 31. URL-2: sarrafoglu.com (2016). “Bezm-i Alem Valide Sultan Çeşmesi ve Şaşırtan Hikayesi”. (Date of Access:17.06.2023). https://www.sarrafoglu.com/bezm-i-alem-valide-sultan-cesmesi-ve-sasirtan-hikayesi/