The use of UAV photogrammetry in modeling ancient structures: A case study of “Kanytellis”

Main Article Content

Engin Kanun
Aydın Alptekin
Lale Karataş
Murat Yakar

Abstract

Investigations of the Antiquity and Late Antiquity have been carried out numerous times by historians and archaeologists, and these researches continue intensely. Archaeological discoveries and historical ruins provide information about the enigmatic history of humanity. Studies on ancient cities contribute to the social, cultural, administrative and economic analysis of the period. Within the scope of this study, an ancient village house in Kanytellis, an example of these ancient cities, was modeled in 3D and digitally documented. The area and volume calculations of the building are also presented in the study by taking measurements on the 3D model of the ancient village house. Analyzes were conducted by two different software (Agisoft Metashape and Context Capture) and the results were presented comparatively in the results section of the study. According to the analysis made between the models, a difference of 1.32 cm was calculated. It is thought that the model reconstructed will contribute to the aims of transferring Turkey's historical and cultural heritage to future generations and playing a role in developing tourism activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kanun, E., Alptekin, A., Karataş , L. ., & Yakar, M. (2022). The use of UAV photogrammetry in modeling ancient structures: A case study of “Kanytellis”. Advanced UAV, 2(2), 41–50. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/uav/article/view/738
Section
Articles

References

https://potamya.co/ilham/mezapotamya-mesos-potamos/

Ceylan, B. (2009). Kilikya’da Geç Antik dönem kirsal yerleşimleri: Kanytellis Örneği. Olba, (17), 35-62.

Kaplan, D., & Taşkiran, R. S. (2019). Olba Kaya Anıtlarında Mimari Cephe Tasarımları. Seleucia, (9), 181-203.

Kanun, E., Alptekin, A., & Yakar, M. (2021). Cultural heritage modelling using UAV photogrammetric methods: a case study of Kanlıdivane archeological site. Advanced UAV, 1(1), 24-33.

Aydinoglu, U. (2015). Daglik Kilikia'da bir kirsal yerlesimin arkeolojisi. Ege Yayınları/Pitura. İstanbul.

Şimşek, A. (2011). Geçmişin nesnesini arayan bilim arkeoloji: Türkiye'de tarih öğretimindeki durumu. Electronic Turkish Studies, 6(2), 919-934.

Çelik, M. Ö., Yakar, İ., Hamal, S., Oğuz, G. M., & Kanun, E. (2020). Sfm tekniği ile oluşturulan 3B modellerin kültürel mirasın belgelenmesi çalışmalarında kullanılması: Gözne Kalesi örneği. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(1), 22-27.

Yakar, M., & Yilmaz, H. M. (2008). Kültürel miraslardan tarihi Horozluhan’in fotogrametrik rölöve çalişmasi ve 3 boyutlu modellenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 23(2), 25-33.

Kanun, E., Metin, A., & Yakar, M. Yersel Lazer Tarama Tekniği Kullanarak Ağzıkara Han’ın 3 Boyutlu Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 3(2), 58-64.

Yakar, M., Yıldız, F., & Yılmaz, H. M. (2005). Tarihi Ve Kültürel Miraslarin Belgelenmesinde Jeodezi Fotogrametri Mühendislerinin Rolü. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.

Mirdan, O., & Yakar, M. (2017). Tarihi eserlerin İnsansız Hava Aracı ile modellenmesinde karşılaşılan sorunlar. Geomatik, 2(3), 118-125.

Alptekin, A., & Yakar, M. (2021). 3D model of Üçayak Ruins obtained from point clouds. Mersin Photogrammetry Journal, 3(2), 37-40.

Yakar, M., & Doğan, Y. (2017). Uzuncaburç Antik Kentinin İHA Kullanılarak Eğik Fotogrametri Yöntemiyle Üç Boyutlu Modellenmesi. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö., Doğan, Y., & Yakar, M. (2019). Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 12-16.

Alptekin, A., & Yakar, M. (2020). Heyelan bölgesinin İHA kullanarak modellenmesi. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(1), 17-21.

Kusak, L., Unel, F. B., Alptekin, A., Celik, M. O., & Yakar, M. (2021). Apriori association rule and K-means clustering algorithms for interpretation of pre-event landslide areas and landslide inventory mapping. Open Geosciences, 13(1), 1226-1244.

Alptekin, A., & Yakar, M. (2020). Determination of pond volume with using an unmanned aerial vehicle. Mersin Photogrammetry Journal, 2(2), 59-63.

Ünel, F. B., Kuşak, L., Çelik, M., Alptekin, A., & Yakar, M. (2020). Kıyı çizgisinin belirlenerek mülkiyet durumunun incelenmesi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 2(1), 33-40.

Yılmaz, H. M., Aktan, N., Çolak, A., & Alptekin, A. (2022). Modelling Ozancık village (Aksaray) in computer environment using UAV photogrammetry. Mersin Photogrammetry Journal, 4(1), 32-36.

Karataş, L., Alptekin, A., Kanun, E., & Yakar, M. (2022). Tarihi kârgir yapılarda taş malzeme bozulmalarının İHA fotogrametrisi kullanarak tespiti ve belgelenmesi: Mersin Kanlıdivane ören yeri vaka çalışması. İçel Dergisi, 2(2), 41-49.