Temel mühendislik alanında deneysel ve teorik çalışmalara yer veren Türkiye Mühendislik Dergisi (TMD), mühendisliğin popüler konuları ile ilgili makalelerin yayınlanmasına öncelik vermekte ve multidisipliner yöntem ve teknolojilere odaklanmayı hedeflemektedir.

TMD, çok disiplinli bir dergidir ve temel mühendislik konularını içerir. Derginin amacı, bilim ve teknolojideki en popüler gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve diğer ilgili kitlelere ulaştırmaktır. TMD, mühendislik alanında güncel, özgün ve nitelikli çalışmaları yayımlayarak, mühendislik öğrencilerinin eğitimlerini ve mühendislerin yaşam boyu mesleki gelişimlerini desteklemeyi, ayrıca mühendislik alan yazınına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TMD, mühendisliğin çeşitli alanlarında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra derleme, kısa makaleler ve editöre mektupları yayımlamak üzere kabul eder.

Derginin kapsadığı konu alanları şunlardır:

 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Deprem Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Genetik Mühendisliği
 • Geomatik (Harita) Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Ziraat Mühendisliği ve diğer tüm mühendislik birimleri ile alakalı ve ayrıca mühendislik alanı ile içerik üretilen tüm disiplinlerde konuları TMD kapsamaktadır.

Ayrıca, Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı, sayısal kapsamına girebilecek çalışmalara öncelik verilmektedir.