Gizlilik Bildirimi

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

Makale Gönderme ve Hakem İnceleme Süreci

Türkiye Mühendislik Dergisi'nde ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Bu süreçte hakemler ve yazarlar birbirlerinin isimlerini veya herhangi bir bilgilerini göremezler. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik vb.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Dergi değerlendirme süreci aşağıda listelenmiş ve şematize edilmiştir.

 1. Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamalı veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemelidir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş, ancak tam metni yayımlanmamış bildiriler başlık sayfasında toplantı adı, yeri ve tarihi belirtilerek yüklenebilir. 
 1. Yazılar anonim hale getirilmeli ve dergi şablonuna uygun olarak yazılmalıdır. Makale gönderim sistemine dört dosya yüklenmelidir. (1. Makale Şablonu, 2. Telif Hakkı Devir Formu, 3. İntihal Raporu, 4. Etik Kurul Onay Belgesi).
 2. Dergiye gönderilen yazılarla ilgili tüm işlemler online olarak yapılır ve yazarlar her adımı takip ederek makale gönderim sisteminden editör ile iletişime geçebilirler.
 3. Gönderilen makaleler, ön inceleme aşamasında dergi düzenleme şablonuna uygunluk ve intihal açısından kontrol edilir. Yazılar daha sonra dil editörleri tarafından değerlendirilir. Dil editörü tarafından onaylanmayan ve/veya şablona uygun bulunmayan yazılar reddedilir.
 4. Yazım ve dil açısından uygun bulunan yazılar baş editöre gönderilir ve derginin yayın politikasına göre gözden geçirilir. Baş editör tarafından onaylanırsa süreç devam eder, değilse editör tarafından editör inceleme yorumlarıyla reddedilir.
 5. Çalışmanın konu alanına göre sistem üzerinden iki ayrı hakem atanır. Tüm gönderimler çift kör hakem incelemesine tabidir. Çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakemlere 15 gün süre tanınır. Bu süre gerekirse 15 gün daha uzatılır. Toplam 30 günde değerlendirmeyi tamamlamayan hakemlerin yerine yeni hakemler atanır.
 6. Hakemler makaleyi “Hakem Değerlendirme Formu”na göre değerlendirir.
 7. Hakem değerlendirme sürecinde çalışmaya düzeltme veren ve tekrar görmek isteyen hakemlerin gerekçelerinin bulunduğu hakem değerlendirme formu ve çalışmanın dosyasında öneri getirilmişse, hakemin değerlendirme dosyası tekrar sorumlu yazara iletilir. Sorumlu yazardan gelen düzeltilmiş çalışma, çalışmayı tekrar görmek isteyen hakeme veya hakemlere iletilir. Hakem/Hakemler nihai kararlarını verene dek bu süreç devam eder.
 8. Her iki hakem de makaleyi kabul etmişse, makale editörün onayı ile yayın sürecine alınır. Her iki hakem de makaleyi reddederse, makale yayınlanmaz. Hakemlerden biri yayınlanabilir, diğeri yayınlanamaz görüşü belirtirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre yayının kabulüne veya reddine karar verilir.
 9. Hakemlerin raporlarına göre herhangi bir revizyona gerek olmadığına (Kabul), hakem raporunda belirtilen taraflarda revizyon yapıldıktan sonra yayınlanması (Kabul), hakem raporunda belirtilen taraflarda revizyon sonrası yeniden hakem kontrolü (Revizyon) veya yayınlamak için makaleyi reddetme (Reddetme). Hakem raporlarına göre alınan karar en kısa sürede yazar veya yazarlara duyurulur.
 10. Hakemlerin daha fazla revizyon talebi olması durumunda, yazarın en geç bir ay içinde revizyonları tamamlayarak makalenin son halini göndermesi beklenir. Editör, belirtilen sürede düzeltmeler yapılmadığı takdirde makaleyi yazara geri gönderir.
 11. Türkiye Mühendislik Dergisi’nde yayımlanan her makaleye düzenli olarak ücretsiz DOİ (Digital Object İdentifer System) numarası verilir. DOİ elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların, tanımlanmasına, resmi ve özgün kopyasına erişilmesine olanak sağlayan bir erişim adresidir. Türkiye Mühendislik Dergisi, yayın süreçlerinin ardından kabul alan çalışmalara DOİ numarası atar ve çalışmanın elektronik ortamdaki resmi bilgilerini güvence altına alır.
 12. Çalışmalar en az iki hakemin olumlu görüşü temel alınarak editör kurulu kararı sonucu yayınlanır.
 13. Türkiye Mühendislik Dergisi ücretsizdir, Türkiye Mühendislik Dergisi yazarlara telif ücreti ödemez.