Ana Başlık: Çalışmanın başlığı büyük harflerle sola yaslı olara yazılmalı, çalışma tezden türetilmiş ya da bildiri olarak sunulmuş ise başlıktan hemen sonra simge (yıldız) dipnot kullanılarak bu bilgi verilmelidir. Başlığın hemen altında sağa yaslı olarak yazarın/yazarların ad ve soyadlarına yer verilmelidir. Yazarların unvan, kurum, e-posta adresi bilgileri ve ORCID’leri ilk sayfanın altına dipnot olarak verilmelidir.

Format: Makaleler Türkçe olarak, Microsoft Word Programında, Cambria yazı tipi, 11 punto, 1,15 satır aralığında, iki yana yaslı, kenar boşlukları sağ, sol, alt ve üst 1,5 cm ayarında olmalıdır. Bölüm başlıklarının ilk harfleri büyük, 12 punto, sola yaslı ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Bölüm başlıklarından sonra bir satır/karakter boşluk bırakılmalıdır. Sayfa iki sütun halinde olmalıdır.

Kaynak Gösterme: American Psychological Association (APA) stiline uygun olarak yazılmalıdır. Yayına hazır metinlerin belirtilen e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

APA 6 kuralları için bakınız: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf  

Türkçe ve İngilizce Özet: Türkçe ve İngilizce dillerinde en az 100, en çok 250 kelime olarak yazının özünü sunacak şekilde hazırlanmalıdır. Özetin yanında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Özetlerde yazı 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı olarak verilmelidir.

Kaynakça: Kaynakçaya yeni bir sayfadan başlanmalıdır. Kaynakça APA 6 kurallarına uygun olarak alfabetik sırayla hazırlanmalıdır.

Makale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar


1) İntihal Raporu 

(Makaleler, alınan karar gereği 2017 itibari ile intihal (IThenticate, Turnitin, vb) raporu ile değerlendirilmeye alınmaktadır.) İntihal raporu eklenmediği takdirde editör kurulu İThenticate yazılımında intihal olup olmadığını kontrol ederek makaleyi direk reddetme hakkına sahiptir.

2) Telif Hakları Devir Formu

Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakları Devir Formu’nu (BAĞLANTI EKLENECEKTİR) buradan indirerek, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.

3) Etik Kurul Onay Raporu

Dergimize gönderilen çalışmalar için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmek kaydıyla dergi sistemine yüklenmelidir.