Değerlendirme Süreci

 1. Sorumlu yazar; makaleyi, ORCID ID formunu, Telif Hakları Devri Formunu ve Benzerlik Raporunu yükler.
 2. Ön değerlendirme ortak editörler tarafından uygulanacaktır.
 3. Ardından makale Editöre gönderilecektir.
 4. Makalenin " Ulaştırma Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar Dergisi (OÇYU)" için uygun olup olmadığına editör karar verir. Uygun değilse makaleyi Editör reddeder.
 5. Editör, konularında uzman olan üç Hakem atayacaktır.
 6. Hakemler 21 gün içinde makaleyi kabul, küçük revizyon, büyük revizyon veya ret şeklinde karar verecekler. Hakemler, kararları hakkında detaylı bilgi verecektir.
 7. Yazarlara gerekli düzeltmeleri yapmak için bir ay süre tanınacaktır. Aksi takdirde makale reddedilecektir.
 8. Sorumlu yazar, revize edilmiş makaleyi yükleyecektir.
 9. Editör, gözden geçirilmiş makalenin yayınlanmasına veya hakemlere geri gönderilmesine karar verir.
 10. Makalenin son hali dil editörü tarafından kontrol edilecektir.
 11. Nihai karar yaklaşık üç ay içinde verilecektir.