Kurucu Editor

Prof. Dr. Murat Yakar, 

Adres: Mersin Universitesi Muhendislik Fakultesi Harita Mühendisliği Bölümü

e-mail:  myakar@mersin.edu.tr

Editör

Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, 

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı

e-mail:  metinmutlu.aydin@omu.edu.tr

Editor

Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Demir, 

Adres: KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

e-mail:  vahdettin.demir@karatay.edu.tr

Co-Editor

Dr. Mehmet Sinan Yıldırım

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı

e-mail:   mehmetsinan.yildirim@cbu.edu.tr

Öğr. Gör. Eren Dağlı

Adres: Selçuk Üniversitesi, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

e-mail: e.dagli@windowslive.com

Yayın ve Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli,
  KTO Karatay Üniversitesi, Konya/ Türkiye (mehmet.faik.sevimli@karatay.edu.tr)
 • Prof. Dr. İsmail Şanlıoğlu,
  Mersin Üniversitesi, Mersin/ Türkiye (isanlioglu@mersin.edu.tr)

Yayın Kurulu

 • Prof. Dr. Ayhan Ceylan,
  Konya Teknik Üniversitesi, Konya/ Türkiye (aceylan@ktun.edu.tr)
 • Doç. Dr. Hatice Çıtakoğlu,
  Erciyes Üniversitesi, Kayseri/Türkiye (hcitakoglu@erciyes.edu.tr)
 • Doç. Dr. Serdar Çarbaş,
  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman/Türkiye (scarbas@kmu.edu.tr)
 • Doç. Dr. Erdem Emin Maraş
  Samsun Üniversitesi, Samsun/Türkiye (erdem.maras@samsun.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh,
  Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane/Türkiye (eminecoruh@gumushane.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kusetoğulları,
  Blekinge Institute of Technology, Sweden (huseyin.kusetogullari@bth.se)
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Orhan,
  Mersin Üniversitesi, Mersin/ Türkiye (osmanorhan@mersin.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Kuşak,
  Mersin Üniversitesi, Mersin/ Türkiye (lutfiyekusak@mersin.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim İlgün,
  KTO Karatay Üniversitesi, Konya / Türkiye (kerim.ilgun@karatay.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Uray,
  KTO Karatay Üniversitesi, Konya / Türkiye (esra.uray@karatay.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Amir Yavariabdi,
  KTO Karatay Üniversitesi, Konya / Türkiye (amir.yavariabdi@karatay.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi İsa Kul,
  KTO Karatay Üniversitesi, Konya / Türkiye (isa.kul@karatay.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Kamil Akın,
  KTO Karatay Üniversitesi, Konya / Türkiye (kamilakin72@gmail.com)
 • Öğretim Görevlisi Ertuğrul Asiloğulları,
  KTO Karatay Üniversitesi, Konya / Türkiye (easiloglu@hotmail.com)
 • Öğretim Görevlisi Şafak Fidan,
  Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye (safakfidan@mersin.edu.tr)
 • Öğretim Görevlisi Atilla Karabacak,
  Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye (atilakarabacak@mersin.edu.tr)
 • Dr. Mehmet Levent Ağırdır
 • Konya Teknik Üniversitesi, Konya/ Türkiye (mlagirdin@ktun.edu.tr)
 • Dr. Saadoon Obaid Eyada
 • Konya Teknik Üniversitesi, Konya/ Türkiye (e158122001006@ktun.edu.tr)

Dil Editörü

Araştırma Görevlisi Sadrettin Sancıoğlu,

KTO Karatay Üniversitesi, Konya / Türkiye (sadrettin.sancioglu@karatay.edu.tr)

Mizanpaj

Araştırma Görevlisi Aydın Alptekin,

Mersin Üniversitesi, Mersin/ Türkiye (aydinalptekin@mersin.edu.tr)